Cirkeldiagram der viser inden for hvilke brancher antropologer får arbejde. Blandt de største kan nævnes: Udannelse, undervisning og forskning (31%), Offentlig forvaltning (14%) og Kommuner (13%)

Jobmuligheder 

Det antropologiske arbejdsmarked er meget dynamisk og antropologerne går hele tiden nye veje. Forskning og undervisning er stadig vigtige områder for beskæftigelse, men i dag er langt de fleste antropologer ansat uden for universiteterne. Den offentlige sektor (kommuner, regioner, staten og internationale organer) har aftaget mange antropologer til både drifts- og udviklingsopgaver, men i disse år vokser det private arbejdsmarked kraftigt. Her er det ikke mindst konsulentbranchen og selvstændige iværksættere, der beskæftiger antropologer. Hvis man ser mere tematisk på det, er disse områder for tiden de vigtigste:

  • Sundhed
  • Organisationsudvikling, HR og ledelse
  • Udvikling, bistand og nødhjælp
  • Brugerinddragelse, markedsanalyse og design
  • Socialt arbejde og byudvikling
  • Presse og kommunikation
  • Migration og integration


Herunder har vi samlet et par interviews, der forhåbentlig giver et indblik i, hvor mange forskellige slags stillinger antropologer kan besidde, og nederst på siden kan du læse om de forskellige støttemuligheder, KU udbyder til kommende eller nuværende iværksættere.

Anja Elkjær Rahbek

Udvikler af sundhed og omsorg

Som udviklingskonsulent inden for sundhed i Viborg Kommune bruger Anja Elkjær Rahbek dagligt sine sundheds-antropologiske kompetencer. For hende har antropologien altid været et stærkt fagligt kort. "Arbejdsgivere har haft stor interesse for mine specialiserede kvalitative kompetencer, herunder den professionelle antropologiske empati."

Sofie Gro Søndergaard og Cecilie Bønløkke

Farmaceutiske tryktestere

Sofie Gro Søndergaard og Cecilie Bønløkke er specialister i brugerbehov. I medicinalvirksomheden LEO Pharma arbejder de med at sikre, at virksomhedens produktudvikling baseres på konkrete brugerbehov og på en holistisk tilgang til sygdom, behandling og hverdagslivet. ”Vores antropologiske baggrund giver os kompetencer til at se konkrete mulighedsrum og forståelser af mennesker omkring os”.

Kasper Krog Pedersen

Bekæmper kriminelle i cyberspace

Kasper Krog Pedersen er konsulent i Københavns Politi, hvor han arbejder med at forebygge økonomisk it-kriminalitet. ”Lad være med at bruge alle dine kræfter på at bygge dig selv op som den helt rigtige og perfekte pakke for en bestemt arbejdsgiver. Forfølg i stedet dine interesser og vær tro mod din nysgerrighed.”

Maja Nyborg

Kulturtolk for politiet

Som partnerskabsudvikler i Nordsjællands Politi fungerer Maya Nyborg som bindeled mellem politiet og borgere, kommuner og det private erhvervsliv. "Jeg har erfaret, at arbejdsmarkedet i Danmark i høj grad har brug for antropologer som mig. Antropologer, der er praktiske anlagt og bruger den anvendte antropologi mere end de bruger den klassiske, akademiske antropologi".

Christoffer Nejrup

Nysgerrig designantropolog

Christoffer Nejrup er erhvervsantropolog i Dansk Design Center. Her hjælper han virksomheder med at bruge design, når de skal nytænke deres forretning. ”De antropologiske redskaber er kun et skelet for din faglighed. Du skal selv skabe lige netop din måde at være antropolog på”

Mille Schiermacher

Kæmper for udsatte grønlændere

Mille Schiermacher er projektleder i Det Grønlandske Hus, hvor hun arbejder med at forebygge udsathed blandt grønlandske borgere i Danmark. "For mig har det været en fordel at jeg tidligt på studiet valgte et specialiseret område inden for antropologien".

Amalie Kjær Kristiansen

Klassisk antropologi i en digital verden

Amalie Kjær Kristiansen skrev speciale om lokal vandforvaltning i Burkina Faso. I dag arbejder hun med digitalisering og oplevelsesudvikling i rådgivningsvirksomheden Seismonaut. For Amalie er forskellen ikke så stor. Det antropologiske arbejde har for hende altid handlet om at skabe de bedste vilkår for udvikling i forhold til den kulturelle kontekst.

Agnete Suhr

Servicedesign i landbruget

Agnete Suhr arbejder i Landbrugsstyrelsen med gøre politik, regulering, tilskudsordninger, service og kommunikation kundevenlig. Hun bruger mange af sine antropologiske kompetencer og så får hun også helt nye kompetencer inden for det landbrugsfaglige.

Patrik Stoopendahl

Fra Afrika til erhvervslivet

Patrik Stoopendahl bruger sine antropologiske evner til at give virksomheder nye indsigter i, hvordan folk forholder sig til deres produkter. Den viden er essentiel for moderne virksomheders arbejde med bedre at forstå kundernes ønsker og behov.

Rasmus Brun Hansen

Kvalitative metoder skaber innovation

Som konsulent i rådgivningsvirksomheden Niras har Rasmus Brun Hansen rig lejlighed til at bruge sine antropologiske kernekompetencer. Han oplever, at virksomheder i stadig større grad efterspørger kvalitative undersøgelser, fordi de skaber innovation og udvikling.