Bekæmper kriminelle i cyberspace – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Uddannelser > Jobmuligheder > Bekæmper kriminelle i ...

Bekæmper kriminelle i cyberspace

Kasper Krog Pedersen er konsulent i Københavns Politi, hvor han arbejder med at forebygge økonomisk it-kriminalitet. ” Lad være med at bruge alle dine kræfter på at bygge dig selv op som den helt rigtige og perfekte pakke for en bestemt arbejdsgiver. Forfølg i stedet dine interesser og vær tro mod din nysgerrighed.”

Hvad består dit arbejde i?
Jeg arbejder med at forebygge økonomisk it-kriminalitet. Arbejdet indebærer at skabe viden om, hvordan og ikke mindst hvorfor kriminaliteten udvikler sig, som den gør. Jeg samarbejder med eksterne aktører om at skabe mere sikkerhed på området ved at klæde borgere såvel som virksomheder bedre på, så de kriminelle får de sværeste arbejdsvilkår. Et centralt element er at få dokumenteret effekten af det forebyggende arbejde og få sat fokus på værdien ved forebyggelse både internt i organisationen og eksternt i medierne.

Hvordan anvender du antropologien i dit arbejde?
Selvom jeg ikke på dag 1 stod på en strand på en eksotisk ø i Stillehavet, så har mødet med politiet som organisation været et stort men også lærerigt kulturchok. Jeg har haft stor nytte af klassiske antropologiske værktøjer som deltagerobservation og notetagning, evnen og modet til at stille de ”dumme” spørgsmål og ikke mindst relationsskabelsen, der har muliggjort, at jeg som akademiker bliver indviet blandt de indfødte politi’er. Det indebærer blandt andet, at jeg holder møder med en efterforskningsgruppe, mens jeg ligger i planke og tager armbøjninger på kontoret.

Jeg faciliterer workshops med efterforskere og ledere for at opsamle idéer til forebyggelsestiltag, ligesom jeg udfører undersøgelser om ofre og gerningspersoner for forskellige kriminalitetsformer i form af interviews, fokusgrupper og spørgeskemaundersøgelser. Alle er opgaver, der i høj grad trækker på den antropologiske værktøjskasse – metodisk såvel som analytisk.

Er der en sammenhæng mellem dine studier og det arbejde du laver nu?
Gennem min studietid afprøvede jeg mange forskellige spor, lige fra organisations- og erhvervsantropologi til politisk antropologi og urbane studier. Jeg skrev speciale om illegale migranters hverdag på kanten af samfundet i Europa. Selvom sammenhængen måske ikke står helt skarpt frem, og jeg formentlig heller ikke selv kunne se den i krystalkuglen tilbage på studierne, så er det faktisk netop koblingen af de erhvervsmæssige og politiske specialiseringer, der kommer mig til gode i mit arbejde i dag. Et eksempel er, når jeg skal forene politiets sikkerhedsmæssige interesser med store virksomheders økonomiske interesser. Og selvom mit speciale måske ikke præcist bidrager med relevante perspektiver i denne sammenhæng, så er der faktisk gode muligheder internt i politiet for på sigt at skifte arbejdsområde, og fokusere på hjemløse, romaer, omrejsende kriminelle eller generel utryghed på gaden – områder, hvor en antropologisk vinkel i den grad er relevant.

Kan du se en rød tråd, når du ser tilbage på din studietid og frem til dit nuværende arbejde?
Selvom økonomi og IT som sådan ikke har været på min interesse- eller karrieremæssige radar, inden jeg landede i politiet, så har jeg været meget engageret i både det kriminalpræventive og tryghedsskabende arbejde, samt sikkerhedsmæssige problemstillinger gennem mine studier og i de studiejobs, jeg har haft. Fra arbejdet med kvalitative undersøgelser af udsatte boligområder i Center for Boligsocial Udvikling, over forskningsarbejde i Center for Avanceret Sikkerhedsteori til arbejdet med byudvikling og borgerinddragelse i den antropologiske rådgivningsvirksomhed Gemeinschaft, havde jeg egentlig troet, at jeg skulle arbejde med udvikling af by- og boligområder. Men det var faktisk netop i samarbejdet med politiet i en række tryghedsskabende og kriminalpræventive projekter, at kimen til min nysgerrighed for at se politiets arbejde fra den anden side blev sået.

Har du et godt rå til unge, der overvejer at læse antropologi?
Lad være med at bruge alle dine kræfter på at bygge dig selv op som den helt rigtige og perfekte pakke for en bestemt arbejdsgiver. Forfølg i stedet dine interesser og vær tro mod din nysgerrighed. Fremdriftsreformer og spareøvelser ændrer ikke ved, at du ikke bliver en bedre potentiel medarbejder for en arbejdsplads, end den ild af engagement og motivation for at ændre noget i verden, der brænder inde i dig. Men når det er sagt, så lad være med at hvile på laurbærrene over, at du er kommet ind på et studie med en høj karakter. Og pas på med at være så ”institutloyal”, at du vier al din tid og energi på teksterne og opgaverne – det kommer hverken dig, arbejdsmarkedet eller instituttet til gode. Husk i stedet en gang imellem at spørge dig selv, hvorfor du laver, hvad du gør, og hvordan dit studie kan berige erhvervslivet og vice versa.