Studieordninger

Nederst på denne side kan du finde de gældende studieordninger på Institut for Antropologi. Der er en studieordning på bacheloruddannelsen; bachelorstudieordningen af 2018, samt en studieordning på kandidatuddannelsen; kandidatstudieordningen af 2016.

Er du studerende på Institut for Antropologi og ønsker yderligere information om studiet, henviser vi til henholdsvis intranet for bachelorstuderende og intranet for kandidatstuderende.

Opdeling af studieordninger i fagstudieordninger og rammestudieordning

Fælles for alle studieordningerne er, at de er adskilt i to dokumenter: en fælles rammestudieordning og en fagstudieordning. Rammestudieordningen gælder for alle bachelor- og kandidatuddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og den beskriver de overordnede rammer for uddannelserne, og de regler der er ens på tværs af fakultetets uddannelser. Fagstudieordningen beskriver den enkelte uddannelse og indeholder uddannelsens opbygning, kompetenceprofil, fagbeskrivelser og uddannelsesspecifikke regler.

Du kan finde den fælles rammestudieordning her.

Nuværende fagstudieordninger