Hør Amanda fortælle om, hvordan det er at læse antropologi.

Interesseret i antropologi ?

Herunder kan du finde link til de forskellige uddannelsesaktiviteter Institut for Antropologi tilbyder. Husk du altid er velkommen til at tale med studievejledningen om dine muligheder.

Bacheloruddannelsen i Antropologi

Bacheloruddannelsen i Antropologi er en 3-årig uddannelse, der sigter mod generelle kundskaber i antropologi og berettiger til titlen B.A. i antropologi. Læs mere om bacheloruddannelsen i antropologi på studier.ku ved at følge titellinket. Find mere information om bacheloruddannelsen ved at følge links til højre på siden.

Kandidatuddannelsen i Antropologi / MSc in Anthropology

Kandidatuddannelsen i Antropologi er en 2-årig uddannelse, der sigter mod en teoretisk videreuddannelse, tematisk og regional specia­lisering og erfaring i forskningsmetoder. Kandidatuddannelsen kan læses både på dansk og engelsk. Antropologi udbyder to specialiseringslinjer på kandidatuddannelsen, specialisering i virksomheds- og organisationsantropologi og specialisering i sundhedsantropologi. Specialiseringslinjerne er en mulighed for at få en målrettet profil på din kandidatuddannelse og dit kandidatbevis.

Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi

Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi er en to-årig deltidsuddannelse, der giver de studerende kompetencer til at belyse de sociale og kulturelle dimensioner af sygdom og sundhed.

Kandidatuddannelser i samarbjede med andre institutter 

Kandidatuddannelsen i Global Development

MSc i Global Development er en to-årig kandidatuddannelse på engelsk, der giver de studerende kompetencer til at analysere og udvikle løsninger på en globaliseret verdens udfordringer. Uddannelsen udbydes sammen med økonomi, geografi og ressourceøkonomi.

Kandidatuddannelsen i Global Health

MSc i Global Health er en to-årig kandidatuddannelse på engelsk, der giver de studerende kompetencer til at arbejde med de mange sammenhængende faktorer, der påvirker helbred og sygdom i en globaliseret verden.

Kandidatuddannelsen i Social Datavidenskab 

MSc i Social Datavidenskab er en to-årig kandidatuddannelse på engelsk, der giver de studerende kompetencer til at integrere analyse af store mængder ustrukturerede data med samfundsvidenskabelige teorier og undersøgelsesmetoder. 

Relevant information om merit, Folkeuniversitet og jobmuligheder

Merit- og tilvalgskurser

Institut for Antropologi udbyder en lang række kurser målrettet tilvalgs- og meritstuderende.

Folkeuniversitetet

Undervisere fra Institut for Antropologi underviser også på Folkeuniversitetet. Besøg deres hjemmeside for at se eksempler på antropologiske kurser, der udbydes på Folkeuniversitetet.

Jobmuligheder

Det antropologiske arbejdsmarked er meget dynamisk og antropologerne går hele tiden nye veje. Forskning og undervisning er stadig vigtige områder for beskæftigelse, men i dag er langt de fleste antropologer ansat uden for universiteterne. Her har vi samlet et par interviews, der forhåbentlig giver et indblik i, hvor mange forskellige slags stillinger antropologer kan besidde.