Merit- og tilvalgsstudier

Merit- og tilvalgskurser er et tilbud til studerende, som er indskrevet ved institutter på Københavns Universitet eller ved andre universiteter i Danmark.For at kunne blive optaget som merit- og tilvalgsstuderende kræver det en forhåndsgodkendelse fra det institut eller den institution, du er indskrevet ved. En forhåndsgodkendelse er et bevis på, at de kurser, du følger på Institut for Antropologi, kan overføres til den uddannelse, du er indskrevet på.

På Institut for Antropologi kan du vælge at læse enkelte kurser eller tilvalgspakken i antropologi.

Enkelte kurser

Hvis du ønsker at læse enkelte kurser, kan du vælge mellem introducerende teori- og metodekurser og valgfrie antropologiske kurser med fokus på forskellige antropologiske tematikker, som varierer fra semester til semester.

Du kan se en beskrivelse af de enkelte kurser på kurser.ku.dk.

Kursusudbuddet for det kommende efterårs- og forårssemester offentliggøres 1. maj. Du kan se hvilke kurser, der udbydes for merit/tilvalgsstuderende ved at følge disse link (kursusudbuddet varierer fra semester til semester):

Tilvalgspakke

NB: fra og med efteråret 2022 udbydes tilvalgspakken ikke længere.

Som merit- og tilvalgsstuderende har du mulighed for at læse en samlet pakke på 45 ECTS, der består af et udvalg af kurser, vi også udbyder som enkelte kurser. Pakken er et tilbud til studerende, der ønsker en introducerende indføring i antropologien og studerende, der vil læse hele deres tilvalg på antropologi.

Pakken består af:

  • Introduction to Anthropology (15 ECTS)
  • Anthropology: Methodology and Analysis (15 ECTS)
  • 2 valgfrie antropologiske kurser (á 7,5 ECTS)

Bemærk, at  Introduction to Anthropology udbydes kun i efterårssemestret. Udbuddet af valgfrie antropologiske kurser varierer fra semester til semester. Du kan læse om de forskellige kurser her.

Vær opmærksom på, at tilvalgspakken ikke giver undervisningskompetence til gymnasiet. Tilvalgspakken giver heller ikke direkte adgang til kandidatuddannelsen i Antropologi. For yderligere information om kandidatuddannelsen se her.

Ansøgning

Du kan søge ind på kurser på Institut for Antropologi som merit- og tilvalgsstuderende hvert semester.

Hvis du ønsker at læse enkelte kurser, udfylder du ansøgningsskemaet og sender det ind sammen med en forhåndsgodkendelse fra det institut eller institution, du er indskrevet ved.

Hvis din hjeminstitution kræver, at du medsender kursusbeskrivelser fra tilvalgspakken, når du søger om forhåndsgodkendelse, kan du finde dem her.

Ansøgningsperioder:

Efterår: 1. maj - 1. juni

Forår: 1. november - 1. december

Hvis tilmeldingsperiodens start falder på en helligdag eller i en weekend, vil ansøgningsskemaet blive aktiveret førstkommende hverdag.

Hvis tilmeldingsfristen falder på en helligdag eller i en weekend, forlænges fristen til førstkommende hverdag.

Ansøgningsskema

(Link til ansøgningsskema vil være aktivt i tilmeldingsperioden).

Hvis du har behov for at eftersende din forhåndsgodkendelse eller anden dokumentation, skal du benytte nedenstående formular:

Eftersendelse af dokumentation - Meritstuderende

FAQ for merit-studerende

Følgende er et forsøg på at overskueliggøre dine muligheder som merit-studerende på Institut for Antropologi - samt ansøgningsproceduren, herunder hvem det er bedst at kontakte hvornår.

Kursusudbud

Nogle kurser udbydes hvert semester eller hvert andet semester, men mange er unikke kurser, der kun udbydes én gang. Du kan derfor ikke regne med, at kurser fra tidligere semestre stadig udbydes. Det aktuelle kursusudbud er beskrevet både på instituttets hjemmeside og på kurser.ku.dk. Kursusbeskrivelserne er som regel tilgængelige i henholdsvis begyndelsen af november og begyndelsen af maj.

Manglende forhåndsgodkendelse

Det er meget vigtigt, at du fremsender en forhåndsgodkendelse fra dit studienævn sammen med ansøgningen. Hvis du ikke har forhåndsgodkendelsen før fristen, kan du fremsende ansøgningen med en note om, at forhåndsgodkendelsen eftersendes. Det er vigtigt, at vi får en forhåndsgodkendelse inden kursets start, ellers mister du din plads på kurset.

Ventetid & sagsbehandling

Ansøgningerne behandles først efter ansøgningsfrist. Vi forsøger at behandle alle ansøgninger hurtigst muligt, men der kan gå 4-6 uger fra ansøgningsfristen er udløbet, til du modtager et optagelsesmail fra Institut for Antropologi. 

Studiekort og pinkode

Når du er indskrevet vil du få tilsendt et studiekort med en adgangskode, som du skal bruge til at logge dig på universitetets studieportal, KUnet. Hvis du få dage før semesterstart endnu ikke har modtaget studiekort og pinkode, kan du kontakte SAMF-Informationen på 35 32 46 00 eller studentinfo@samf.ku.dk, alternativt ID-kort enheden på 35 32 27 00 eller idkort@adm.ku.dk.


For yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Studievejledningen.