Kulturtolk for politiet

Som partnerskabsudvikler i Nordsjællands Politi fungerer Maya Nyborg som bindeled mellem politiet og civile samarbejdspartnere såsom borgere, kommuner eller det private erhvervsliv. "Jeg har erfaret, at arbejdsmarkedet i Danmark i høj grad har brug for antropologer som mig. Antropologer, der er praktiske anlagt og bruger den anvendte antropologi mere end de bruger den klassiske, akademiske antropologi"

Hvad består dit arbejde i?
Som Partnerskabsudvikler i Nordsjællands Politis forebyggelsesafdeling er jeg ansat til at være bindeled mellem politiet og civile samarbejdspartnere såsom borgere, kommuner eller det private erhvervsliv. Konkret er jeg projektleder på forebyggende kampagner om fx tricktyveri eller indbrud. Her indsamler jeg viden, udarbejder materiale, holder oplæg, skaber kontakter til samarbejdspartnere som fx ældrecentrer, butikker eller relevante kommunale steder.

Jeg arbejder også med tryghed i udsatte boligområder, hvor jeg blandt andet faciliterer beboerpaneler, arrangerer oplæg, stormøder og workshops. Derudover er jeg tovholder for en platform for tryghed bestående af interessenter fra politiet, kommunen, de sociale initiativer i området samt beboere.

Jeg er også med til at udarbejde strategiske linjer for politiets forebyggende arbejde. Dette indebærer vidensindsamling, analyse af politiets data, præsentationer for ledelsen og kortlægning af eksisterende initiativer.

Derudover evaluerer jeg forskellige indsatser samt står for tilrettelæggelsen af undervisningen i forebyggelse for de politiskolestuderende, som er i praktik i Nordsjælland.
Alt i alt en meget bred akademisk stilling med meget borgerkontakt.

Hvordan anvender du antropologien i dit arbejde?
Overordnet bruger jeg antropologien i alt mit arbejde ved at ”oversætte” politiets arbejde over for borgere og borgernes behov over for politiet. Jeg er en form for kulturel tolk, der skaber sammenhængskraft mellem forskellige grupperinger.

Metodisk bruger jeg antropologien ved fx kampagnearbejde, hvor jeg inddrager borgere, som har været udsat for tricktyveri eller indbrud i udarbejdelsen af kampagnen. Her bruger jeg kvantitative og kvalitative interviews samt fokusgruppeinterviews. Når jeg arbejder med præsentationer, oplæg for borgere eller til planlægning af nye initiativer, bruger jeg mine statistikfærdigheder til at indhente, analysere og formidle data. Jeg bruger det kvalitative perspektiv til at understøtte data med direkte viden fra vores forskellige områder.

Jeg bruger ikke direkte antropologiske teorier til at understøtte fx en rapport. Men teorierne ligger i baghovedet, og er med til at skabe forståelse af, hvordan samfundet og samfundsgrupper kan forstås og hænger sammen.

Udover generelle akademiske kompetencer som kortlægning, evaluering, projektstyring, dokumentation, som jeg også har erhvervet gennem studiet på antropologi, så har antropologien givet mig en viden om menneskers sociale færden, en måde at gå til mennesker som kan være svær at kategorisere. Det er ikke et bestemt fag på antropologi, som har givet mig dette, men studiet som helhed. Det er en tilgang og en måde at tænke på, som man tilegner sig løbende.

I mit job er det rigtig vigtigt at få nuancerne med; at belyse forskellige sider af en sag. Altid at forsøge at forstå andres bevæggrunde, er noget antropologien har lært mig. Derudover har den lært mig ikke at tage ting for givet eller bare at regne med, at de er på en bestemt måde, fordi du tænker, at det hænger sådan sammen. I antropologien lærer du ikke at sige: rigtig og forkert – du lærer at sige: på den ene side og på den anden side. Denne konstante afvejning bruger jeg ofte i mit arbejde.

Er der en sammenhæng mellem dine studier og det arbejde du laver nu? Kan du se en rød tråd?
Både-og. Jeg er blevet uddannet sundhedsantropolog og har under studiet haft tilvalgt fag med medicinsk antropologi. Men forebyggelse af kriminalitet og forebyggelse af sygdomme har sine ligheder. Derudover har jeg løbende under studiet beskæftiget mig meget med inddragelse af patienter og pårørende, hvilket ikke ligger så langt fra inddragelse af civilsamfundet og samarbejdet mellem borgere og politiet. Mit speciale var omkring inddragelse, ligesom mit studiejob under studietiden omhandlede dette felt. Jeg er derfor i høj grad blevet ansat på baggrund af dette.

Så selvom tråden ikke er knaldrød, så er der helt klart en sammenhæng mellem mit studie på antropologi og mit nuværende arbejde.

Har du et godt råd til give unge, der overvejer at læse antropologi?
Mens jeg læste antropologi, blev jeg ofte i tvivl, om det var det rigtige studie, da jeg ofte følte mig middelmådig. Efterfølgende har jeg erfaret, at arbejdsmarkedet i Danmark i høj grad har brug for antropologer som mig. Antropologer, der er praktiske anlagt og bruger den anvendte antropologi mere end de bruger den klassiske, akademiske antropologi.   Mit råd til dig er derfor: Kast dig ud i studiet med fuld nysgerrighed og forsøg at tillær dig det undrende perspektiv, som er så karakteristik for antropologien. Antropologi er ikke kun for personer, som ønsker at blive forskere eller arbejde på universitet efter endt studie. Antropologien kan tilkobles så mange områder, at du har talrige muligheder, når du bliver færdig. Det er snarere afgrænsningens kunst, som bliver den sværeste.