Farmaceutiske tryktestere – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Uddannelser > Jobmuligheder > Farmaceutiske tryktestere

Farmaceutiske tryktestere

Cecilie Bønløkke og Sofie Gro Søndergaard er specialister i brugerbehov. I medicinalvirksomheden LEO Pharma arbejder de med at sikre, at virksomhedens produktudvikling baseres på konkrete brugerbehov og på en holistisk tilgang til sygdom, behandling og hverdagslivet. ”Vores antropologiske baggrund giver os kompetencer til at se konkrete mulighedsrum og forståelser af mennesker omkring os”

Hvad består jeres arbejde i?
Som ansatte i LEO Pharma A/S (medicinalvirksomhed) er det vores opgave at sikre, at udviklingen af nye medicinske produkter bygger på definerede brugerbehov. Det gør vi via forskellige kvalitative undersøgelser. Vi er med i beslutningsprocessen ved opstart af nye initiativer og giver løbende input til igangværende projekter. Vi planlægger, faciliterer og efterbehandler indsigter fra felten. Samtidig tryktester vi ideer og afdækker behov og praksis, når projekterne møder usikkerhed eller der er brug for mere viden om brugernes adfærd.

Vi bliver brugt som ”eksperten” på brugeren. Vi deltager i diverse workshop for at sikre, at udviklingsarbejdet baseres på konkrete brugerbehov og på den holistiske tilgang til sygdom, behandling og hverdagslivet. Vi har en tosidet rolle; dels som en der interagerer med brugerne og dels som en, der skal oversætte og forankre viden om livet med sygdom internt i virksomheden.

Hvordan anvender I antropologien i jeres arbejde?
Som en del af vores arbejde er vi med til at opbygge viden om den kvalitative metode og antropologiske/socialvidenskabelige forståelser internt i virksomheden. Både vores metodiske kompetencer (interviews, observationer, projektplanlægning m.m.) og vores teoretiske viden om livet med sygdom, behandling, oplevelse af smerte, stigma, kulturelle forskelle m.m. kommer i spil – både i konkret projektarbejde og i det daglige arbejde med at opbygge viden om de forskellige sygdomsområder og menneskerne, der lever med disse.

I det daglige arbejde i en stor virksomhed med mange forskellige fagligheder og politiske interesser hjælper vores antropologiske evner os til at sætte os ind i, forstå og oversætte mellem forskellige fagligheder og perspektiver. Vores antropologiske baggrund giver os kompetencer til at se mønstre, strukturer og forhandlinger samt oversætte disse analytiske greb til konkrete mulighedsrum og forståelser af mennesker omkring os.

Er der en sammenhæng mellem jeres studier og det arbejde I laver nu?
Sofie: Min uddannelse har haft særligt fokus på koblingen mellem antropologi og erhvervsliv. Jeg har siden afslutningen af studiet oplevet, at det erhvervsrettede fokus i flere tilfælde har afmystificeret det eksotiske i ordet ”antropolog”. Mine valgfag indenfor ”politisk antropologi” og ”designantropologi,” samt mit speciales fokus på innovation har også åbnet døre og skabt forståelse for faglighedens kompetencer og anvendelsesmuligheder.

Cecilie: Jeg valgte at skrive speciale i samarbejde med en virksomhed, og det er afgørende for, at jeg er endt i LEO. Samtidig var det med til at åbne døren, at jeg havde valgt et fag som medicinsk antropologi, der kunne give virksomheden en forståelse af livet med sygdom samtidig med, at den anvendte og organisatoriske antropologi hjælper mig til kunne omsætte teorier til en virksomhedspraksis.

Kan du se en rød tråd, når du ser tilbage på din studietid og frem til dit nuværende arbejde?
Sofie: Arbejdet med de kvalitative metoder og videnskabsteorien til at anskue og forstå verden, relationer, kontekst og processer har været en gennemgående tråd i min uddannelse og danner rammen for mit arbejde i dag. Samtidigt har jeg altid følt et  behov for langt mere anvendt antropologi, da det er i koblingen mellem metode, teori og praksis, at værdien skabes.

Cecilie: Min interesse for sundhedsområdet har været gennemgående, men jeg brugte lang tid på at overveje, hvordan jeg kunne bruge antropologien i praksis. Det var først på sidste semester af min bachelor, at jeg blev bevidst om at vælge fag og projekter inden for et felt, der måske kunne hjælpe mig til at arbejde med udvikling/innovation på sundhedsområdet.

Har I et godt råd til unge, der overvejer at læse antropologi?
Lad dig ikke begrænse af eller være i tvivl om du vælger rigtig på baggrund af prædefinerede antropolog-stillinger. Antropologien har sin berettigelse overalt, så længe der er mennesker involveret. Rigtig mange antropologer ender med at arbejde for en privat eller offentlig institution. Vær ikke bange for at udfordre tanken om, at antropologer kun kan arbejde i den tredje verden, interessere sig for integration eller stammesamfund.