Dimittendundersøgelse

Antropologer har gennem de senere år fået en langt stærkere profil på det danske arbejdsmarked, både i den offentlige og den private sektor. Institut for Antropologi har bidraget aktivt til denne udvikling, og instituttets uddannelsesudbud er gennem de sidste 10 år vokset betydeligt.

I dag udbyder instituttet en Bacheloruddannelse i Antropologi, en Kandidatuddannelse i Antropologi (både på dansk og engelsk) med mulighed for forskellige faglige specialiseringer.

Hertil kommer, at instituttet udbyder en Masteruddannelse i Sundhedsantropologi.

Institut for Antropologi følger nøje med i kandidaternes færd på arbejdsmarkedet. Instituttet gennemførte således en dimittendundersøgelse i 2009, 2014, 2017 og senest 2020. Udover disse undersøgelser har instituttet i 2013 gennemført en større kvalitativ undersøgelse af arbejdsmarkedet for antropologer, hvis resultater er fremlagt i rapporten 'Omsat Antropologi'.