Ph.d.-studiet i antropologi

Institut for Antropologi ved Københavns Universitet har en bred tilgang til social og kulturel antropologi, som reflekteres i de udbudte kurser og i de fortløbende forskningsaktiviteter. Vi repræsenterer diversitet både i forhold til regionale etnografisk fokusområder, teoretiske retninger og metodevalg.  

Feltarbejde i Mongoliet
Feltarbejde i Mongoliet

Store interesseområder på instituttet inkluderer sundhed, migration, konflikt og konfliktløsning, familie, religion, materialitet, miljø og klima-forandringer. På Institut for Antropologi kombineres en stærk opmærksom på fagets tradition med et engagement i nutidige udfordringer. Institut for Antropologi har et fast akademisk personale på ca. 30 og er dermed et af de største antropologiske institutter i Europa.

Institut for Antropologi tilbyder en 3-årig ph.d.-uddannelse, som består af: 

  • Udarbejdelsen af et stort, individuelt forskningsprojekt under supervision af en forsker fra instituttet. Ph.d.-afhandlingen, der bygger på dette forskningsprojekt, tager som regel form af en monografi, men den kan også bestå af et sæt publiserede (eller publiserbare) artikler
  • Ph.d.-kurser, ca. 1 semesters studier i alt 
  • Undervisning og vejledning af bachelor- og kandidatstuderende svarende til ca. 14 ugers arbejde 

Ph.d.-studiet kan enten finansieres fuldt af instituttet eller med eksterne midler.

På disse sider kan du læse mere om uddannelsens indhold, ansøgningsprocedure, finansering mv.