Servicedesign i landbruget

Agnete Suhr arbejder i Landbrugsstyrelsen med gøre politik, regulering, tilskudsordninger, service og kommunikation kundevenlig. Hun bruger mange af sine antropologiske kompetencer og så får hun også helt nye kompetencer inden for det landbrugsfaglige

Hvad består dit arbejde i?

Jeg arbejder i Landbrugsstyrelsen i Team Serviceudvikling, der er en del af Miljø- og Fødevareministeriet.

Vi samarbejder med resten af styrelsen om at gøre politik, regulering, tilskudsordninger, service og kommunikation kundevenlig. Styrelsens kunder er primært landmænd, gartnere og fødevarevirksomheder. Det er vigtigt, at vi har kundevenlige løsninger, både fordi at løsningerne har en stor betydning i kundernes hverdag og fordi det er gennem deres praksis, at vi opnår de effekter, som politikerne ønsker – for eksempel effekter på miljø.

Mit arbejde består primært i at være med til at designe tilskudsordninger og regler så det kan passe ind i fx landmandens hverdag. Mine konkrete arbejdsopgaver er blandt andet interview af kunder og interessenter, analyser, udarbejdelse af løsningsforslag og inddragelse af kunderne i designprocessen. Derudover udarbejder jeg vejledninger og øvrig kommunikation samt tester it-løsninger og underviser nye medarbejdere i, hvad det betyder at være kundeorienteret i en styrelse.

Hvordan anvender du antropologien i dit arbejde?

Jeg anvender antropologien både metodisk og analytisk i mit arbejde dagligt. Det er vigtigt at kunne se tingene fra kunders, interessenters og samarbejdspartneres perspektiv. I den forbindelse er mine antropologiske metoder og nysgerrighed meget anvendelig.

Jeg tager på feltbesøg hos kunderne, hvor jeg interviewer dem og oplever deres dagligdag. Jeg anvender antropologisk analyse, hvor jeg undersøger de bagvedliggende behov hos kunderne.

I mit team arbejder vi også med servicedesign, hvor vi bruger inputs fra interviews og skaber løsningerne sammen med dem, som skal bruge dem efterfølgende.

Har du et godt råd til unge, der overvejer at læse antropologi?

Antropologi er et rigtig spændende fag, som åbner op for mange muligheder. Man skal dog være opmærksom på, at man ofte selv skal ud at skabe sit eget job efter studiet. Det er ikke alle der kan se, at det vil være oplagt at ansætte en antropolog, og det er ikke så tit, at man ser et jobopslag, hvor der står ”Antropolog søges”.

Det vil være en god idé at komme i praktik under studiet og prøve sine kompetencer af på nogle projekter. Det er også en god idé at tage nogle tværfaglige fag på studiet, så man får prøvet sine kompetencer af blandt andre fagligheder.