Institut for Antropologi

Om antropologi

Udgangspunktet for en antropologisk interesse er nysgerrighed og interesse for menneskers sociale og kulturelle verdener. Antropologien studerer menneskers samfunds- og kulturformer overalt på kloden fra de mest eksotiske små stammer på Ny Guinea til sociale grupper i vores eget eller andre vestlige samfund. Selv ved studier i eget samfund antager antropologien, at vi på forhånd ved lige så lidt om vores egen verden som om andres.

Med dette analytiske udgangspunkt placerer antropologien sig i skæringsfeltet mellem de samfundsvidenskabelige og humanistiske fags traditioner.

Om instituttet

Institut for Antropologi danner ramme om international forskning og højere uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau. Instituttet har ca. 550 studerende og 80 ansatte og har til huse i Center for Sundhed og Samfund på det gamle Kommunehospital midt i København og hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Målsætning

Det er Institut for Antropologis mål at bedrive antropologisk grundforskning samt forskningsbaseret uddannelse på højeste internationale niveau, og at bidrage til en fornyelse af videnskaben i stadig dialog med såvel det empiriske materiale som med den videnskabelige verden.

Det ligger instituttet på sinde at fastholde en nær sammenhæng mellem forskning, undervisning og anden formidling. Det er ligeledes en del af den overordnede ramme for instituttets virke, at forskningsfriheden sikres, og at en pluralistisk fagopfattelse vedligeholdes gennem en aktiv satsning på mange forskellige forskningsfelter. Det er instituttets opfattelse, at en bredspektret grundforskning er en afgørende forudsætning for, at instituttets forsknings- og uddannelsesresultater også på langt sigt kan bidrage til samfundet.

Forskning og undervisning skal være gensidigt inspirerende, og instituttet skal til enhver tid kunne tilbyde uddannelser på bachelor-, kandidat-, master- og ph.d.-niveau, der står mål med de bedste internationale uddannelser.