Udvikler af sundhed og omsorg

Som udviklingskonsulent inden for sundhed i Viborg Kommune bruger Anja Elkjær Rahbek dagligt sine sundheds-antropologiske kompetencer. Det gælder i hendes arbejde med både borgere og medarbejdere. For hende har antropologien altid været et stærkt fagligt kort at have på hånden. "Arbejdsgivere har haft stor interesse for mine specialiserede kvalitative kompetencer, herunder den professionelle antropologiske empati," siger Anja Elkjær Rahbek

Hvad består dit arbejde i?
Jeg er Udviklingskonsulent i Viborg Kommune, Sundhed og Omsorg, og arbejder hovedsageligt med kvalitetsudvikling. Jeg arbejder også med proces- og projektstyring og er ressourceperson/sparringspartner for Omsorgs- og Sundhedschefen på Rådhuset og for lederne ude i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Som et konkret eksempel er jeg Viborg Kommunes projektleder på det nationale projekt ”I Sikre Hænder”. Målet med projektet er at øge patientsikkerhedskulturen i kommunen og at give borgerne i ældreplejen (hjemmepleje og plejecentre) en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det sker ved at medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange. 

Hvordan anvender du antropologien i dit arbejde?
Som projektleder på projektet ”I Sikre Hænder” har jeg anvendt antropologien på mange måder. For eksempel lavede jeg en stor vidensindsamling, hvor jeg udførte feltarbejde på plejecentre og i hjemmeplejen med både interviews og deltagerobservation. Da jeg lavede projektplan for ”I sikre hænder” trak jeg på min antropologiske viden om fleksibelt projektdesign, som udarbejdes i konstant samspil med praksis. Eftersom målet med projektet er at forankre og implementere det i driften, så medarbejderne fremover selv oplever ejerskab, har jeg haft stor fokus på brugerinddragelse og samskabelse. Her har jeg i høj grad trukket på antropologisk metode og viden. Desuden har jeg flere gange brugt mine kompetencer til at udføre antropologiske fokusgruppeinterviews.

Antropologien er hele tiden i spil i min stilling som udviklingskonsulent. Mine antropologiske kompetencer til at skabe dyb kvalitativ viden, og stille spørgsmål til det ”vi plejer” kan give nye handlemuligheder. Evnen til at skabe forståelse og forandring er meget væsentlig i en stilling, hvor jeg skal skabe udvikling og agere som konsulent. 

Er der en sammenhæng mellem dine studier og det arbejde du laver nu?
Fra starten af studiet vidste jeg, at jeg gerne ville arbejde inden for sundhedsområdet. På studiet har jeg derfor så vidt muligt specialiseret mig inden for sundhedsantropologien.

Jeg har hele vejen haft stor interesse i den anvendte antropologi, og derfor valgte jeg fx faget evalueringsantropologi. Jeg var også i praktik på Dansk Sundhedsinstitut. Begge dele har givet mig meget værdifulde og brugbare erfaringer til mit nuværende job, da jeg fik udvidet min metodiske værktøjskasse og ikke mindst fik erfaring med metoderne i praksis. I faget evalueringsantropologi løste jeg som eksamensopgave en konkret konsulentopgave for Københavns Kommune.

Jeg har flere gange været tilbage i nogle kompendier fra studiet på IA for at hente inspiration til løsning af en arbejdsopgave.  

Har du et godt råd til unge, der overvejer at læse antropologi?
Skynd dig at søg ind på antropologi – du vil ikke fortryde det! Det er en utrolig meningsfuld uddannelse, og man uddanner sig til fremtiden, so to speak :-) Jeg har blandt arbejdsgivere fundet stor interesse for mine specialiserede kvalitative kompetencer, herunder den professionelle antropologiske empati – en evne til at skabe dyb mellemmenneskelig viden, som ikke bare lige kan overtages af robotter.

Du behøver ikke fra starten at have en klar plan for, hvad du vil bruge antropologien til – for antropologien kan bruges på mange forskellige måder og i mange forskellige kontekster. Det kan for nogle synes uoverskueligt, sammenlignet med en professionsuddannelse – omvendt skaber det uanede muligheder, som du kan forfølge resten af livet. Så vær åben og nysgerrig og udnyt muligheden for at prøve dig selv af i løbet af studietiden, og skab derved din egen vej.