Etnografisk Eksploratorium – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Etnografisk Eksplorato...Etnografisk Eksploratorium

Etnografisk Eksploratorium er et forum og et rum (CSS. 4.1.12) til fremme af samarbejdende og eksperimenterende forsknings- og undervisningsaktiviteter på Institut for Antropologi med deltagelse af studerende og ansatte forskere.


Der er åbent for gruppearbejde, læsning og andet antropologisk arbejde/aktivitet torsdage kl. 12 - 15.

EE danner ramme for forskellige projekt­formater med forskellige deltagere;

  • point-givende kurser,
  • frivillige forsknings­projekter,
  • forskerseminarer
  • studenterdrevne arrangementer
  • arrangementer ved Antropologforeningen

Vægten ligger på det eksplorative, dvs. det innovative og søgende.

EE har det etnografiske som omdrejnings­punkt og er derfor både tæt associeret med antropologi som disciplin og orienteret mod alle andre fag med etnografiske interesser. Samarbejde med andre fag på det Samfundsvidenskabelige Fakultet er derfor også et af EE’s formål, ligesom en eksponering over for en større offentligheder et vigtigt mål.

Se Etnografisk Eksploratoriums facebookside for opdateringer:

https://www.facebook.com/ethnographicexploratory/

December 2018:

3. december 13 - 15: AntroFilm Lydworkshop

4. december 9 - 11: VITAL research seminar, 12 - 15: Open EE

5. december 17 - 20: Generalforsamling v/ Antropologforeningen

6. december 12 - 15: Open EE

7. december 12 .- 13: Møde i 'Eksploratørerne' (aktive i EE)

11. december 9 - 11: VITAL  research seminar

13. december 12 - 15: Open EE

19. december 15 - 17: Lænestolsantropologi m/ Susan Whyte