Etnografisk Eksploratorium

Etnografisk Eksploratorium er et forum og et rum (CSS. 4.1.12) til fremme af samarbejdende og eksperimenterende forsknings- og undervisningsaktiviteter på Institut for Antropologi med deltagelse af studerende og ansatte forskere.

Der er åbent for gruppearbejde, læsning og andet antropologisk arbejde/aktivitet om torsdagen.

EE danner ramme for forskellige projekt­formater med forskellige deltagere;

  • pointgivende kurser,
  • frivillige forsknings­projekter,
  • forskerseminarer
  • studenterdrevne arrangementer
  • arrangementer ved Antropologforeningen

Vægten ligger på det eksplorative, dvs. det innovative og søgende.

EE har det etnografiske som omdrejnings­punkt og er derfor både tæt associeret med antropologi som disciplin og orienteret mod alle andre fag med etnografiske interesser. Samarbejde med andre fag på det Samfundsvidenskabelige Fakultet er derfor også et af EE’s formål, ligesom en eksponering over for en større offentligheder et vigtigt mål.

Se Etnografisk Eksploratoriums facebookside for opdateringer:

https://www.facebook.com/ethnographicexploratory/

Åbent alle torsdage 13:00 - 15:00.