Studienævnet

Studienævnet holder møde ca. en gang om måneden.
Medlemmer: Formand (VIP), VIP-repræsentanter og studenterrepræsentanter.

Studienævnet varetager følgende opgaver:
- planlægger og administrerer instituttets uddannelsesprogram
- fordeler undervisnings- og vejledningsopgaver mellem undervisere
- behandler ansøgninger om merit og dispensation

Studienævnet dækker Institut for Antropologis bachelor- og kandidatuddannelse, samt masteruddannelsen i Sundhedsantropologi.

Se Studienævnets delegationsskrivelse.

Se Studienævnets delegationsskrivelse ifm. COVID-19-situationen.  

Se desuden KUs standardforretningsorden.

Medlemmer

VIP = Videnskabeligt Instruktivt Personale (forskere og undervisere)

Heiko Henkel (Lektor og formand for Studienævnet) (heiko.henkel@anthro.ku.dk)

Helle Bundgaard (lektor, VIP-repræsentant) (helle.bundgaard@anthro.ku.dk)

Matthew Carey (lektor, VIP-repræsentant) (matthew.carey@anthro.ku.dk)

Carla Naur Nørremølle (Studenterrepræsentant og næstforperson for Studienævnet) (grx717@alumni.ku.dk)

Nicholas Noah Wollesen (Studenterrepræsentant) (kmz319@alumni.ku.dk)

Vakant (Studenterrepræsentant)

Kontakt studienævnet:

Sekretær for studienævnet Søren Axel Gustafsson