Studienævnet

Studienævnet holder møde ca. en gang om måneden.

Medlemmer: Forperson (VIP), næstforperson (studenterrepræsentant), VIP-repræsentanter og studenterrepræsentanter.

Studienævnet varetager blandt andet følgende opgaver:

  • Forslag til revision af studieordninger og kursusbeskrivelser til godkendelse hos dekanen
  • Drøftelse af og opfølgning på resultater af undervisningsevaluering
  • Drøftelse af uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer
  • Behandling af studerendes dispensationsansøgninger
  • Behandling af studerendes ansøgninger om forhåndsgodkendelser, merit og startmerit  

Studienævnet dækker Institut for Antropologis bachelor- og kandidatuddannelse samt masteruddannelsen i Sundhedsantropologi.

Studienævnet består af 3 medarbejdere valgt blandt det videnskabelige personale samt 3 studerende valgt fra Antropologiuddannelsen. Studienævnet vælger en studienævnsforperson blandt de valgte forskere og en næstforperson blandt de valgte studerende. Studienævnet indstiller til dekanen, at studieleder udpeges som studienævnsforperson. Videnskabeligt personale er valgt for 3 år, mens de studerende er valgt for 1 år.

Forretningsorden for Studienævnet for Antropologi ved Københavns Universitet

Medlemmer

VIP = Videnskabeligt Instruktivt Personale (forskere og undervisere)

Lars Richard Rasmussen
Studieadjunkt, forperson 
Mail: lars.richard.rasmussen@anthro.ku.dk

Helle Bundgaard
Lektor, VIP-repræsentant 
Mail: helle.bundgaard@anthro.ku.dk

Matthew Alexander Halkes Carey
Lektor, VIP-repræsentant
Mail: matthew.carey@anthro.ku.dk

Thea Visby Bjørklund
Studenterrepræsentant og næstforperson 
Mail: rxj518@alumni.ku.dk

Bertil Dalgaard Løssing
Studenterrepræsentant
Mail: pxs361@alumni.ku.dk

Amalie Rørholm Vestergaard
Studenterrepræsentant
Mail: arv@samf.ku.dk 

Merit- og dispensationsudvalg

Merit- og dispensationsudvalget er et udvalg under studienævnet. Merit- og dispensationsudvalget træffer afgørelser i rutinemæssige og ukontroversielle dispensations- og meritsager, hvor faglige forudsætninger er nødvendige for at kunne foretage et korrekt skøn i sagen. Merit- og dispensationsudvalget består af en heltidsvidenskabelig medarbejder og én studerende.

Lars Richard Rasmussen
Studieadjunkt, forperson
Mail: lars.richard.rasmussen@anthro.ku.dk

Thea Visby Bjørklund
Studenterrepræsentant og næstforperson
Mail: rxj518@alumni.ku.dk

Kontakt studienævnet

Sekretær for studienævnet Marie Andkjær Pedersen