Studienævnet

Studienævnet holder møde ca. en gang om måneden.
Medlemmer: Studieleder, VIP-repræsentanter, studenterrepræsentanter.

Studienævnet varetager følgende opgaver:
- planlægger og administrerer instituttets uddannelsesprogram
- fordeler undervisnings- og vejledningsopgaver mellem undervisere
- behandler ansøgninger om merit og dispensation

Studienævnet dækker Institut for Antropologis bachelor- og kandidatuddannelse, samt masteruddannelsen i Sundhedsantropologi.

Se Studienævnets delegationer.

Se desuden KUs standardforretningsorden.

Medlemmer

VIP = Videnskabeligt Instruktivt Personale (forskere og undervisere)

Heiko Henkel (Lektor, Studieleder og formand for Studienævnet) 
Helle Bundgaard (lektor, VIP-repræsentant)
Matthew Carey (lektor, VIP-repræsentant)
Freja Glenert (Studenterrepræsentant og næstformand for Studienævnet)
Amanda Büchert (Studenterrepræsentant)
Carla Naur Nørremølle (Studenterrepræsentant)

Kontakt studienævnet:

Sekretær for studienævnet Sandra Schöne Leth (studiekoordinator)