Studienævnet

Studienævnet holder møde ca. en gang om måneden.
Medlemmer: Studieleder, VIP-repræsentanter, studenterrepræsentanter.

Studienævnet varetager følgende opgaver:
- planlægger og administrerer instituttets uddannelsesprogram
- fordeler undervisnings- og vejledningsopgaver mellem undervisere
- behandler ansøgninger om merit og dispensation

Studienævnet dækker Institut for Antropologis bachelor- og kandidatuddannelse, samt masteruddannelsen i Sundhedsantropologi.

Se Studienævnets delegationsskrivelse.

Se Studienævnets delegationsskrivelse ifm. COVID-19-situationen.  

Se desuden KUs standardforretningsorden.

Medlemmer

VIP = Videnskabeligt Instruktivt Personale (forskere og undervisere)

Heiko Henkel (Lektor, Studieleder og formand for Studienævnet) 

Helle Bundgaard (lektor, VIP-repræsentant)

Matthew Carey (lektor, VIP-repræsentant)

Carla Naur Nørremølle (Studenterrepræsentant og næstforperson for Studienævnet)

Marie Odgaard Smidstrup (Studenterrepræsentant) 

Nicholas Noah Wollesen (Studenterrepræsentant)

Kontakt studienævnet:

Sekretær for studienævnet Sandra Schöne Leth (studiekoordinator)