Råd og udvalg 

Studienævn

 • planlægger og administrerer Instituttets uddannelsesprogram
 • fordeler undervisnings- og vejledningsopgaver mellem undervisere
 • behandler ansøgninger om merit og dispensation

Aftagerpanel

 • sikrer dialog mellem uddannelserne på instituttet og aftagere af de færdige kandidater
 • medlemmerne kommer fra både den private og den offentlige sektor, samt forskellige typer og størrelser af organisationer

Uddannelsesudvalg

 • diskuterer Instituttets overordnede uddannelsesstrategi og uddannelsesaktiviteter
 • danner sig overblik over semestrets undervisning, frikøb m.v.
 • laver langtidsplanlægning af undervisning

Forskningsudvalg

 • diskuterer instituttets overordnede forskningsstrategi og forskningsaktiviteter
 • behandler ansøgninger om tilknytning til Instituttet fra eksterne ansøgere
 • kommenterer udkast til forskningsansøgninger fra VIP på Instituttet
 • drøfter VIP-stillingsopslag

Ph.d.-programudvalg

 • fastlægger de faglige rammer for ph.d.-uddannelsen i antropologi

Samarbejdsudvalg på instituttet

 • diskuterer arbejds- og personaleforhold for ansatte på Institut for Antropologi