Råd og udvalg 

Studienævn

 • Planlægger og administrerer Instituttets uddannelsesprogram
 • Fordeler undervisnings- og vejledningsopgaver mellem undervisere
 • Behandler ansøgninger om merit og dispensation

Aftagerpanel

 • Sikrer dialog mellem uddannelserne på instituttet og aftagere af de færdige kandidater
 • Medlemmerne kommer fra både den private og den offentlige sektor, samt forskellige typer og størrelser af organisationer

Uddannelsesudvalg

 • Diskuterer Instituttets overordnede uddannelsesstrategi og uddannelsesaktiviteter
 • Danner sig overblik over semestrets undervisning, frikøb m.v.
 • Laver langtidsplanlægning af undervisning

Forskningsudvalg

 • Diskuterer instituttets overordnede forskningsstrategi og forskningsaktiviteter
 • Behandler ansøgninger om tilknytning til Instituttet fra eksterne ansøgere
 • Kommenterer udkast til forskningsansøgninger fra videnskabeligt personale (VIP) på instituttet
 • Drøfter VIP-stillingsopslag

Ph.d.-programudvalg

 • Fastlægger de faglige rammer for ph.d.-uddannelsen i antropologi

Samarbejdsudvalg på instituttet

 • Diskuterer arbejds- og personaleforhold for ansatte på Institut for Antropologi