Råd og udvalg 

Studienævn

- planlægger og administrerer Instituttets uddannelsesprogram
- fordeler undervisnings- og vejledningsopgaver mellem undervisere
- behandler ansøgninger om merit og dispensation

Aftagerpanel

-  sikrer dialog mellem uddannelserne på instituttet og aftagere af de færdige kandidater
-  medlemmerne kommer fra både den private og den offentlige sektor, samt forskellige typer og størrelser af organisationer

Uddannelsesudvalg

- diskuterer Instituttets overordnede uddannelsesstrategi og uddannelsesaktiviteter
- danner sig overblik over semestrets undervisning, frikøb m.v.
- laver langtidsplanlægning af undervisning

Forskningsudvalg

- diskuterer instituttets overordnede forskningsstrategi og forskningsaktiviteter
- behandler ansøgninger om tilknytning til Instituttet fra eksterne ansøgere
- kommenterer udkast til forskningsansøgninger fra VIP på Instituttet
- drøfter VIP-stillingsopslag

Ph.d.-programudvalg

- fastlægger de faglige rammer for ph.d.-uddannelsen i antropologi

Samarbejdsudvalg på instituttet

- diskuterer arbejds- og personaleforhold for ansatte på Institut for Antropologi