Tværfaglige aktiviteter

Institut for Antropologi er involveret i en lang række tværfaglige aktiviteter inden for både forskning og uddannelse.

Forskningsprojekter

COMPASS - Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies

COMPASS var et forskningsprojekt, der studerede miljøbevægelser for at forstå, hvordan de påvirker miljøadfærd, sociale normer, og institutioner i samfundet. Projektet var et samarbejde mellem Københavns Universitet, 3 økosamfund, 2 fødevarefællesskaber, 3 netværk, der arbejder med at bekæmpe spild, og 1 netværk, der arbejder for en bæredygtig omstilling af samfundet. Det løb indtil udgangen af 2020 og var bevilget af Veluxfonden.

Social Fabric

Social Fabric var et tværfagligt forskningsprojekt som var en del af Københavns Universitets stjerneprogrammer. Projektet kortlagde de fulde sociale netværk på tværs af kommunikationstyper for en årgang førsteårsstuderende ved at bruge smartphones som måleinstrumenter, såkaldte sociometre. Disse data, the social fabric, har givet nye perspektiver på social netværk som de udvikler sig i real tid.
Fra Institut for Antropologi deltog Professor Morten Axel Pedersen. Læs mere på sodas.ku.dk

Smart Cities Accelerator – inkubator for bæredygtige, smarte byer i Øresundsregionen

Smart Cities Accelerator (SCA) arbejder for en fossilfri fremtid og for at skabe smarte byer i Øresundsregionen. Ledende videns-institutioner og udvalgte byer er gået sammen i et partnerskab med det formål, at udvikle bæredygtige løsninger, der bygger på intelligent brug af energi og integrering af datasystemer.

I SCA, som løb fra 2016–2019, medvirkede fem by-partnere; København, Høje Taastrup, Båstad, Lunds Kommune og Malmø, fire videns-institutioner; Københavns Universitet, Lunds universitet, Malmö högskola og Danmarks Tekniske Universitet, energivirksomheden Kraftringen og Høje Taastrup Fjernvarmeværk.
Projektet blev delfinansieret med 3,2 millioner Euro af den Europæiske regionale udviklingsfond gennem Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020.

Fra Institut for Antropologi deltog adjunkt Simon Westergaard Lex.

Forskningscentre

SODAS - Copenhagen Centre for Social Data Science

Nye typer data, især inden for det digitale, er i disse år overalt i samfundsvidenskaben. Den brede samlebetegnelse for analysen af disse data er "data science". Copenhagen Centre for Social Data Science (SODAS) undersøger nye, digitale former for data - også kendt som big data - og hvordan sådanne data spiller sammen med metoder inden for samfundsvidenskaben. Professor Morten Axel Pedersen er tilknyttet centret.

Uddannelser

Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi

Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi er en to-årig deltidsuddannelse, der giver de studerende kompetencer til at belyse de sociale og kulturelle dimensioner af sygdom og sundhed. Uddannelsen er et samarbejde mellem Institut for Antropologi og Afdeling for Antropologi og Etnografi ved Aarhus Universitet. 

Kandidatuddannelsen i Global Development

MSc i Global Development er en to-årig kandidatuddannelse på engelsk, der giver de studerende kompetencer til at analysere og udvikle løsninger på en globaliseret verdens udfordringer. Uddannelsen udbydes sammen med Institut for Økonomi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, og Institut for Fødevare- og Resourceøkonomi.

Kandidatuddannelsen i Global Health

MSc i Global Development er en to-årig kandidatuddannelse på engelsk, der giver de studerende kompetencer til at arbejde med de mange sammenhængende faktorer, der påvirker helbred og sygdom i en globaliseret verden. Uddannelsen udbydes af KU´s School of Global Health, der er forankret på Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Critical Field Research Course - Engaging challenges of the 21st Century

University of California, Berkeley og Institut for Antropologi samarbejder om dette feltkursus, under IARU´s Global Summer Programmes, der omhandler globale transformationer. Feltkurset er en mulighed for studerende til at gå mere i dybden med studier af lokalsamfund og de forskningsmetoder, der relaterer sig hertil.

Andre tværfaglige aktiviteter

Global Development Network

Københavns Universitet er det stærkeste danske universitet i forhold til udviklingsforskning. KU har en række internationalt anerkendte forskningsgrupper, der har ydet betydelige bidrag til at løse en række af de problemstillinger, der omhandler udviklingslande. Institut for Antropologi er stærkt involveret i denne forskning.
For at koordinere udviklingsforskningen på KU er der etableret en arbejdsgruppe (tidligere kaldet KU Uland). Institutleder Helle Samuelsen er formand for denne gruppe.

Asian Dynamic Initiative

Asian Dynamics Initiative (ADI) er et tværfagligt satsningsområde ved Københavns Universitet. ADI har til formål at koordinere eksisterende forskning om Asien og skabe en fælles platform for interdisciplinære Asienstudier. Fra Institut for Antropologi deltager blandt andre professor Oscar Salemink og professor Ayo Wahlberg.