Simon Westergaard Lex

Simon Westergaard Lex

Tenue Track Adjunkt

Aktuel forskning

Projekt: Smart Cities Accelerator (SCA)

Jeg er Co-PI på et større EU finasieret projekt, som omhandler bæredygtige byudvikling med særligt fokus på energisystemer og innovative teknologier.

Jeg undersøger, hvordan organisationer udvikler innovative teknologier, som skal gøre byen mere bæredygtig. Jeg udforsker herunder, hvordan mennesker interagerer med teknologier, og hvordan organisationer forsøger at anvende ”big data” til at gøre energisystemer grønnere og mere effektive.

Jeg har i samarbejde med forskere fra DTU og kommuner i Øresundsregionen udviklet en digital platform, som skal sikre mere effektive energisystemer og et bedre indeklima i offentlige bygninger (fx skoler).

Jeg arbejder også med energifællesskaber i Nordhavn, hvor mennesker og organisationer i højere grad via blockchain teknologi lokalt forsøger at dele vedvarende energi.

Projekt: Collaborative Movements and Pathways to Sustainable Societies (COMPASS)

Jeg arbejder med bæredygtige fællesskaber med særligt fokus på organisationer, som forsøger at undgå madspild. Jeg samarbejder med foreningen Stop Spild af Mad og udforsker, hvordan den anvender digitale medier til at fremme den fælles sag.

Politik og kultur i Venezuela

Jeg har siden 2000 studeret den politiske og kulturelle udvikling i Sydamerika, med fokus på venstreorienterede politiske projekter samt fællesskaber og fjendebilleder imod USA og Vesten. Jeg har særligt undersøgt den bolivariske revolution og de politiske missioner i Venezuela.

Undervisning

Jeg underviser og vejleder inden for ”Business and Organisational anthropology” med fokus på bæredygtig omstilling, innovative teknologier, organisationer og design antropologi.

Jeg er ansvarligt for kurserne ”Innovation & Co-design” og ”Anvendt Antropologi”.

Primære forskningsområder

Tematisk: Bæredygtig omstilling, organisation, teknologi, innovation, design, tværfaglighed.

Regionalt: Skandinavien, Latinamerika (Venezuela og Colombia).

Forskergruppe: Jeg er medlem af forskergruppen ”Business and Organisation”

Forskningscentre: Jeg er en del af Centre for Sustainability and Society (SUSY) og Copenhagen Center for Social Data Sciences (SODAS)

ID: 13563212