Simon Westergaard Lex

Simon Westergaard Lex

Lektor, ph.d., Lektor

Aktuel forskning

Jeg forsker i opbygningen af bæredygtige økonomier og lokale grønne fællesskaber.

  1. Jeg forsker i modstand mod opbygningen af nye vedvarende energisystemer som vindmøller, solceller og PtX anlæg. Som en del af et nationalt partnerskab, der udvikler grønne brændstoffer (https://missiongreenfuels.dk), arbejder jeg med modeller for samarbejde og engagement på tværs af private, offentlige og civile sektorer.
  2. Jeg arbejder med organisering af lokale borgere i grønne nabofællesskaber, som udfolder sig både i digitale og fysisk rum. Jeg undersøger nye samarbejdsformer mellem kommuner og borgere samt opbygningen af lokale alternative økonomier og fællesskaber (https://www.omstilling.nu/samskab)
  3. Fokus på organisering af regenerative fællesskaber. Jeg undersøger, hvordan økonomiske, sociale og grønne værdier forhandles mellem forskellige aktører i byggeriets værdikæder og er med til at forme lokale fællesskaber og økonomier i den regenerative by.

Undervisning

Jeg er koordinator for Anvendt Antropologi, som er et større case-baseret kursus, hvor de studerende arbejder med problemstillinger relateret til den grønne omstilling. De studerende tager på feltarbejde, analyserer data, udvikler nye indsigter og ideer, som de præsenterer for private og offentlige organisationer. Jeg medunderviser desuden det tværfaglige kursus: Perspectives on Sustainability.

Primære forskningsområder

Tematisk: Organisering og design af bæredygtige økonomier og samfund.

Regionalt: Skandinavien, Latinamerika (Venezuela og Colombia).

ID: 13563212