29. januar 2021

Ny leder af Etnografisk Eksploratorium vil sætte spot på vores digitale hverdag

Nyansættelse

Karen Waltorp skal som nyansat lektor ved Institut for Antropologi og koordinator af Etnografisk Eksploratorium styrke den antropologiske forskning i vores digitale hverdagsliv og skabe rum for den mere eksperimenterende antropologi.

Karen Waltorp
Karen Waltorp i Etnografisk Eksploratorium, som hun bliver ny koordinator for.

Det traditionelle billede på antropologisk feltarbejde er forskeren, der drager ud i verden, indlever sig i et lokalt miljø og tålmodigt nedfælder store og små observationer i en slidt notesbog til senere analyser af sociale strukturer og kulturer.

Det kan lyde lidt old-school i en digital tidsalder, men for Karen Waltorp er der ingen modsætning mellem notesbog og smartphone, selv om hun selv bevæger sig inden for den digitale antropologi – et relativt nyt forskningsområde, som hun nu skal være med til at styrke på Institut for Antropologi som nyansat lektor.

”Vi skal blive bedre til at se det digitale i menneskers liv som et kerneantropologisk arbejdsområde og forstå, at menneskers hverdagsmiljøer i dag formes på tværs af den digitale og fysiske verden. Notesbogen er fortsat vigtig her, ligesom det at arbejde med billeder, video og film kan hjælpe os til at forstå menneskers liv på tværs af det digitale og fysiske.”

Karen Waltorp kommer fra en adjunktstilling ved Aarhus Universitet og skal på Institut for Antropologi ved siden af sin forskning både stå for undervisning i visuel og såkaldt multimodal antropologi og fungere som ny koordinator af Etnografisk Eksploratorium. Det har i ni år været et fysisk og fagligt mødested på campus, hvor studerende og forskere har prøvet kræfter med nye, eksperimenterende forsknings- og formidlingsaktiviteter.

Under corona-nedlukningen har der på Etnografisk Eksploratorium alene været onlineaktiviteter for de studerende, som ikke kan drage ud i verden og lave feltarbejde. Men når det genåbner fysisk, er det Karen Waltorps ambition, at det igen bliver et kreativt mødested med seminarrækker, foredrag, debat og besøg af gæsteforskere. Digitale eksperimenter vil være en integreret del med video-redigeringssoftware, et MediaLab og samarbejde med det fællesfakultære Copenhagen Center for Social Science Data (SODAS).

En ændret verden kalder på en ny antropologi

Netop SODAS har været en spydspids i arbejdet med at bruge digitale data i forskningen, men heller ikke inden for antropologien er der ifølge Karen Waltorp den samme teknologiskepsis, som man tidligere kunne møde.

Vi lever i en ændret verden, som kalder på en ny antropologi. Og vi skal ud over idéen om, at vores online-verden er adskilt fra den fysiske verden.

Karen Waltorp

”Vi lever i en ændret verden, som kalder på en ny antropologi. Og vi skal ud over idéen om, at vores online-verden er adskilt fra den fysiske verden. Vi bevæger os i dag som mennesker i miljøer, som er integrerede med det digitale, og det gælder på tværs af den professionelle, sociale og helt intime sfære,” siger hun.

”Hvis du f.eks. er immigrant eller lever et internationalt liv, så er dit netværk online og dine relationer lagret på din smartphone. Det er også dér, hvor vi møder vores ’loved ones’ og holder kontakten ved lige – som når bedsteforældre har brugt Facetime til at være sammen med børnebørnene under coronakrisen.”

Fra Sydafrika til Nørrebro

Netop den tætte kobling mellem det digitale og den fysiske verden har været et gennemgående tema i Karen Waltorps hidtidige forskning.

Sidste år udkom hun med bogen ’Why Muslim Women and Smartphones: Mirror Images ’, der undersøger, hvordan unge muslimske kvinder på Nørrebro bruger smartphones og sociale medier til at præge, men også navigere imellem deres offentlige og private roller – en ofte vanskelig balancekunst.

I et andet projekt, ARTLife, har hun været del af et filmkollektiv bestående af kvinder med afghansk baggrund i Denmark. De skaber sig en fremtid i Danmark, hvor de bruger digitale platforme til at komme til orde i en demokratisk debat. Samtidig giver de digitale teknologier og platforme dem nye muligheder for at engagere sig i deres forældres hjemland. En form for ’digital diaspora’.

Desuden har Karen Waltorp siden 2005 gennemført en række feltstudier i Sydafrika, hvor teknologien har åbnet nye muligheder, men også understreget sociale og digitale skel i befolkningen, fordi den for flertallet er uden for økonomisk rækkevidde.

Eksemplerne viser ifølge Karen Waltorp, hvorfor det er vigtigt at forstå de digitale teknologiers aftryk:

”Teknologi og det digitale er ikke én ting. De muligheder og begrænsninger, teknologien medfører, bliver brugt og udfoldet vidt forskelligt. Det skal vi have mere antropologisk forskning på. For mig handler det om, hvordan det digitale bevirker ændringer i vores hverdagsmiljø, sociale liv, demokratiske institutioner og globale forbindelser. Det er den nye satsning her på Institut for Antropologi og dér, hvor jeg kommer til at lægge min energi.”

Emner