11. marts 2020

Ny leder af Antropologisk Analyse vil fjerne mure mellem universitet og omverden

NYANSÆTTELSE

Kasper Tang Vangkilde er tiltrådt som lektor ved Institut for Antropologi, hvor han som ny leder af enheden Antropologisk Analyse skal være med til at styrke antropologiens gennemslagskraft og værdi i samfundet. Det skal bl.a. ske ved at skabe nye rum for dialog med aktører uden for universitetsmurene.

Kasper Tang Vangkilde
Kasper Tang Vangkilde

Antropologien har masser at tilbyde samfundet, hvad enten det drejer sig om private virksomheder, offentlige institutioner, organisationer i civilsamfundet eller konkrete borgergrupper. Men det kræver, at antropologer og andre aktører formår at knytte bånd til hinanden – og det kan være en udfordring.

Det mener Kasper Tang Vangkilde, der netop er tiltrådt som lektor ved Institut for Antropologi ved Københavns Universitet, og som nu skal være med til at øge antropologiens synlighed og relevans ved at skabe nye og stærkere forbindelser mellem instituttet og omverdenen. Samtidig skal han bidrage til at styrke de faglige refleksioner og diskussioner om antropologisk engagement og ’impact’ i samfundet.

Kasper Tang Vangkilde kommer til at stå i spidsen for instituttets enhed Antropologisk Analyse, der netop er sat i verden for at udbrede og styrke antropologiens impact i samfundet. Han skal her være med til at gentænke Antropologisk Analyse og udvikle, hvad han selv kalder en ’Version 3.0’ som efterfølger for enhedens to første ledere.

”Vi skal opbløde grænserne mellem universitet og omverden. Forskningen her på instituttet beskæftiger sig med emner, der helt åbenlyst er samfundsrelevante. Det kan være spørgsmål om klima, kriminalitet, sundhed, migration, økonomi og digitalisering. Dér, hvor vi kan blive bedre, er at udvikle et egentligt fagligt felt, hvor vi eksperimenterer med nye måder at give forskningen større gennemslagskraft, og hvor vi udforsker, hvad antropologisk ’impact’ er – og kan være,” siger Kasper Tang Vangkilde.

Samtidig vil han gøre op med forestillingen om universitetet som en boble, der er lukket om sig selv.

”Vi skal prøve at prikke hul på den boble uden at gå på kompromis med forskningsintegritet og kernefaglighed. Universitetet – og i særdeleshed antropologien – skal i mine øjne være et åbent sted, hvor vi gavmildt bringer viden i spil, og hvor vi inviterer andre interessenter ind til både at samarbejde med os og udfordre os. Og så skal vi støtte op om de mange antropologer, både nuværende og kommende, der hver dag arbejder ihærdigt med antropologien uden for universitetet til gavn for samfundet,” siger han.

Forskningsfelt i rivende udvikling

Kasper Tang Vangkilde har i sit arbejde selv haft særlig fokus på de grene af antropologien, der arbejder med erhvervsliv, organisationer og design – bl.a. skrev han ph.d. om de kreative processer i et stort, internationalt modehus. Og ved Institut for Antropologi kommer han også til at indgå i forskergruppen ’Business and Organisational Anthropology’.

”Det har altid været min drivkraft at vise, hvordan erhvervslivet er lige så eksotisk og mærkværdigt som de steder og temaer, som antropologer altid har beskæftiget sig med i alle mulige andre dele af verden,” siger Kasper Tang Vangkilde, der mener, at området befinder sig i en rivende udvikling.

”Inden for de seneste ti år er man i erhvervslivet blevet meget mere opmærksom på, at man kan bruge antropologi til bedre at forstå kunder, brugere, medarbejdere, ledere osv. – og så lade denne forståelse danne afsæt for innovation, design, strategi, ledelses- og medarbejderudvikling samt meget andet. I dele af erhvervslivet kan man klart tale om en stigende erkendelse af, at erhvervslivet netop er liv – menneskeligt liv med sociale og kulturelle særheder, som antropologer kan bidrage væsentligt til at forstå og håndtere.”

Institutleder Bjarke Oxlund glæder sig over instituttets seneste ansættelse:

”Med Kasper Tang Vangkilde får vi en utroligt dygtig forsker, som samtidig har etableret et kæmpe netværk med private virksomheder over de sidste 15 år. Kasper har været helt central for dansk antropologis fokus på erhvervsliv og organisationer siden årtusindeskiftet, og jeg kan ikke forestille mig nogen bedre egnet til at løfte opgaven som leder af Antropologisk Analyse i de kommende år. Kaspers arbejde vil desuden være med til at løfte den udfordring, som faget kan have i forhold til de færdige kandidaters beskæftigelse,” siger han.

Emner