Karen Waltorp

Karen Waltorp

Lektor

Primære forskningsområder 

I min forskning beskæftiger jeg mig med hvordan digitale medier og teknologier skaber nye rum, relationer og socialitet. Jeg arbejder med visuel- og digital antropologi og multimodale metoder og formidlingsformer. Tematisk beskæftiger jeg mig med migration, køn, islam, samt urban antropologi og medieøkologi. Min monografi Why Muslim Women and Smartphones: Mirror Images (Routledge 2020) sammentænker disse felter med min interesse for repræsentation og metodologi.  

Jeg leder EASA netværket Future Anthropologies Network (2016-), som arbejder for en engageret, interventionistisk antropologi. Jeg har netop afsluttet forskningsprojektet ARTLife: Articulations of Life among Afghans in Denmark, som eksperimenterer med at samskabe artikulationer, hvor jeg har produceret film, videnskabelige artikler og webindhold som del af ARTlife Film Collective. Jeg har en særlig interesse i, hvordan billeder i massemedier, digitale platforme, drømme og visioner medskaber virkeligheder og socialitet. At arbejde visuelt er en integreret del af min praksis, og jeg har modtaget priser for mit arbejde både indenfor dokumentarverdenen, herunder Nordic Panorama, og etnografiske filmfestivaller, herunder Royal Anthropological Institute’s Basil Wright Film Prize.

Lige nu er jeg medredaktør af to antologier: An Anthropology of Technologies and Futures (Routledge), og Energy Futures (De Gruyter). Jeg har været gæsteforsker ved Department of Anthropology, UC Berkeley (2016), Digital Ethnography Research Center, RMIT (2018) og Emerging Technologies Lab, Monash University (2020). Som kandidatstuderende var jeg affilieret med African Gender Institute, University of Cape Town, og jeg har lavet feltarbejde i Sydafrika siden 2005 og i Danmark siden 2010, med kortere feltture til Mauritanien, Iran og Frankrig.

 

Undervisnings- og vejledningsområder  

Jeg er koordinator af Etnografisk Eksploratorium, og er interesseret i praksisfællesskaber og læring på tværs af forskere og studerende. Jeg underviser indenfor multimodal, visuel og digital antropologi, dette semester i kurset Material and Visual Culture. Jeg vejleder indenfor visuel antropologi, digital antropologi, fremtidsantropologi, migration, køn, Islam i/og Europa, Sydafrika.

ID: 33281231