Ansøgning til ph.d.-studiet

Institut for Antropologi annoncerer fuldt finansierede ph.d.-stipendier én gang hver andet år, med opslag i marts/april og ansøgningsfrist i starten af maj. Følg annonceringerne online på Ph.d.-skolens hjemmeside. Ud over de generelle opslag annonceres der også løbende opslag af ph.d.-stipendier indenfor specifikke forskningsområder.

Bemærk at lektorer og professorer på Institut for Antropologi ikke gennemlæser eller kommenterer ph.d.-projektbeskrivelser forud for ansøgning om et internt ph.d.-stipendium. Potentielle ansøgere er velkomne til at drøfte deres projektideer med videnskabeligt personale ved Instituttet, men der gives ikke feedback på skriftlige udkast til projektbeskrivelser.

Ansøgere - ekstern finansiering

Ansøgere der søger ekstern finansiering af deres ph.d.-studie, f.eks. ErhvervsPhd og som ønsker indskrivning på ph.d.-studiet i Antropologi skal emaile følgende dokumenter til Ph.d.-programleder Tine Gammeltoft mindst 1 måned før ansøgningsfristen:

  • Projektbeskrivelse (5 sider).
  • CV.
  • Forslag til budget.
  • Plan for funding (Hvordan vil du sikrer dig midler til de forskellige aktiviteter i løbet af ph.d.-studiet).
  • Bekræftelse fra potentiel vejleder ansat på Institut for Antropologi (lektor eller professorniveau).

Ud fra ansøgningen beslutter ph.d.-programleder og institutleder om et husningstilsagn kan skrives.