Ansøgning og Regler - Institut for Antropologi – Københavns Universitet

Ansøgning til ph.d.-studiet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet annoncerer fuldt finansierede ph.d.stipendier 2 gange årligt. Der annonceres med ansøgningsfrist i maj og i november. Følg annonceringerne online her. Ud over de generelle opslag annonceres der også løbende opslag af ph.d.-stipendier indenfor specifikke forskningsområder.

Projektbeskrivelsen

Uanset hvor du kan forestille dig at søge midler til en ph.d., skal du først have udarbejdet en projektbeskrivelse, som har et fagligt niveau og emnefelt, der kan godkendes af ph.d.-programudvalget ved Institut for Antropologi. De forskellige forskningsråd behandler kun projekter, som allerede har fået en faglig blåstempling af et universitetsinstitut. Hvis du søger et af instituttets egne stipendier, skal du naturligvis også anvende instituttets formater for ansøgninger.

Formatet for den projektbeskrivelse, der indsendes til Institut for Antropologi kan være forskelligt fra det format, som forskningsrådene anvender. I henhold til ansøgningsproceduren skal du:

Ansøgere - ekstern finansiering

Ansøgere der søger ekstern finansiering af deres ph.d.-studie, f.eks. ErhvervsPhd og som ønsker indskrivning på Ph.d.-studiet i Antropologi skal emaile følgende dokumenter til Ph.d.-programleder Tine Gammeltoft mindst 1 måned før ansøgningsfristen:

  • Projektbeskrivelse (5 sider)
  • CV
  • Forslag til budget
  • Plan for funding
  • Bekræftelse fra potentiel vejleder ansat på Institut for Antropologi (lektor eller professorniveau).

Ud fra ansøgningen beslutter ph.d.-programleder og institutleder om et husningstilsagn kan skrives.