Projektbeskrivelse til Ph.d.-ansøgningen

Ved indsendelse af ansøgningen til Institut for Antropologi vedlægges den projektbeskrivelse som skal indsendes til den pågældende bevillingsgiver. Det er denne projektbeskrivelse som danner grundlag for instituttets  faglige bedømmelse af projektet.

Projektbeskrivelsen må maks. være på 12.000 anslag (typisk 5 sider af 2.400 anslag) incl. mellemrum, noter og henvisninger, men excl. litteraturliste. Tidsplan (study plan) og budget vedhæftes seperat. Din tidsplan og budget skal vise at du har gennemtænkt dit projekt, og indtænkt alle de udgifter der følger med.

I forbindelse med bedømmelsen af projektbeskrivelsen lægges der vægt på følgende:

 • Har projektet en klart defineret problemstilling? Er der argumenteret for, at denne er antropologisk? Er der redegjort for projektets centrale forskningsspørgsmål?
 • Foreligger der en gennemtænkt tidsplan? Er det realistisk, at projektet kan gennemføres inden for denne?
 • Fremgår det af beskrivelsen, at ansøgeren er velorienteret i relevant regional teori og baggrundslitteratur, og er der redegjort for, hvordan denne kan bidrage til analysen af den empiri, som ønskes undersøgt?
 • Rummer projektbeskrivelsen en antropologisk begrundelse for brugen af den valgte litteratur?
 • Er projektet forankret i antropologisk teori, og er der argumenteret for, hvorledes projektets analytiske indsigter kan bidrage til den videre udvikling af faget?
 • Er der argumenteret for, hvorledes projektet kan indgå i instituttets løbende forskningsplaner, -grupper og -prioriteter?
 • Indeholder projektbeskrivelsen en grundig diskussion af brugen af antropologisk metode, og er metodevalget argumenteret i forhold til problemformulering, forskningsspørgsmål og den empiriske felt? Er metodevalget diskuteret i forhold til projektets tidsplan?
 • Er der taget stilling til projektets og feltarbejdets etiske spørgsmål?
 • Er der redegjort for særlige kvalifikationer til at gennemføre projektet?
 • Er der redegjort for eventuel institutionel forankring af projektet uden for instituttet?
 • Er projektets budget realistisk og fremgår det af projektbeskrivelsen, hvorledes midler til feltarbejde og eventuelle udenlandsrejser kan fremskaffes, i fald den foreliggende ansøgning ikke forventes at dække sådanne udgifter?

Se desuden selve opslagene og eksterne bevillingsgiveres vejledninger og skemaer.