Studieprogram 

Ph.d.-uddannelsen i Antropologi er tilrettelagt i overensstemmelse med den gældende Ph.d.-bekendtgørelse af august 2013.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ph.d.-regler og retningslinjer kan findes på Ph.d.-skolens hjemmeside

Institut for Antropologi har eget udarbejdet studieprogram, senest revideret i 2014. Download Ph.d.-studieprogrammet i pdf-format.