Studieprogram - Institut for Antropologi – Københavns Universitet

Studieprogram 

Ph.d.-uddannelsen i Antropologi er tilrettelagt i overensstemmelse med den gældende ph.d.-bekendtgørelse af august 2013.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets pjece "Ph.d.-regler og retningslinier" kan rekvireres i papirform på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet eller downloades fra deres hjemmeside

Institut for Antropologi har eget udarbejdet studieprogram, senest revideret i 2014. Download Ph.d.-studieprogrammet i pdf-format.