Arbejdspligt

Ifølge Aftalen om lønnede ph.d.-stipendiater mellem AC og Finansministeriet aflønnes den ph.d.-studerende således, at pligtarbejdet for den enkelte udgør sammenlagt 840 timer for hele det tre-årige forløb (for kandidatstipendiater op til 20% af arbejdstiden). Ved Institut for Antropologi er den nuværende praksis imidlertid sådan, at denne pligt kun udnyttes delvist, således at den enkelte ph.d.-studerende pålægges arbejde for Instituttet svarende til sammenlagt ca. 400 timer for hele indskrivningsperioden.

Pligtarbejdet kan bestå af forskellige elementer og fordeler sig typisk med ca. 200 timers undervisning, ca. 150 timers vejledning og opgavebedømmelser og ca. 50 timers udviklingsarbejde (f.eks. udvikling af nye undervisnings- og/eller forskningsinitiativer). Timetallene er udregnet på grundlag af instituttets normsystem, og indberettes hvert halve år på det tilsvarende normskema.

Det er muligt at aftale en anden fordeling af disse pligter ved ansættelse, ligesom det er muligt at søge om nedsættelse af arbejdsforpligtelsen mod tilsvarende reduktion i lønnen.

En individuel studie- og arbejdsplan aftales ved den indledende tre-partssamtale mellem den ph.d.-studerende, dennes vejleder og ph.d.-studielederen. Planen kan evt. revideres i forbindelse med de årlige evalueringer af studieforløbet. Det skal understreges, at IA til enhver tid forbeholder sig ret til at udnytte arbejdspligten fuldt ud, hvis omstændighederne kræver det. Større ændringer i praksis vil dog blive forhandlet i Samarbejdsudvalget.