COMPASS - Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies

COMPASS var et forskningsprojekt, der studerede miljøbevægelser for at forstå, hvordan disse påvirker miljøadfærd, sociale normer, og institutioner i samfundet.

COMPASS graik

PROJEKTET ER AFSLUTTET
Projektperiode: 2017-2020

Projektet bestod af to dele; Den ene del bidrog med en bedre teoretisk forståelse af, hvordan miljønormer bliver skabt, påvirker miljørelateret adfærd og spredes i samfundet, hvor den anden del skulle give en forståelse af, hvordan vi kan reducere vores økologiske fodspor ved at udvikle og opskalere kollektive græsrodsbevægelsers lokale og nationale effekter.

Projektet blev helt konkret inddelt i 6 Work Packages, der hver blev diskuteret og formidlet igennem 6 Solution Labs. Her blev delprojekter og løsningsmuligheder præsenteret for og diskuteret af praktikere fra andre fællesskaber end dem, der deltog i selve forskningsprojektet: kommunale medarbejdere, virksomhedsrepræsentanter og CSR-medarbejdere, journalister og politikere.

Projektet var et samarbejde mellem Københavns Universitet, tre økosamfund, to fødevarefællesskaber, tre netværk, der arbejder med at bekæmpe spild, og ét netværk, der arbejder for en bæredygtig omstilling af samfundet. Det løb indtil udgangen af 2020 og var bevilget af Veluxfonden.

 

 

Klimaforandringer og udtømning af naturressourcer er et akut globalt problem, som kræver kollektive løsninger. Danmark har på nuværende tidspunkt et af de største økologiske samt CO2-aftryk per indbygger i verden, men der er bred politisk enighed om, at miljøadfærd skal ændres og at dårlige vaner i den forbindelse skal brydes.

De forskellige initiativer som regeringen og kommunerne har fremlagt for at ændre individuel adfærd er koncentreret om fire områder: informations- eller holdningskampagner, økonomiske incitamenter (subsidier og skatter), nye tekniske løsninger, og lovgivning eller regulering.

Der er behov for at afbalancere det traditionelle fokus på individ, med et tilsvarende fokus på fællesskab, sociale normer og samfund.

COMPASS gik ud over det traditionelle fokus på individuelle valg, ved at undersøge processen i forbindelse med de miljøadfærdsændringer som igangsættes af de mange miljøfællesskaber, der er blomstret op i Danmark i det seneste årti. Disse fællesskaber er af forskellig art, men på tværs af disse bevægelser fremstår fællesskab og kollektiv handling som centrale omdrejningspunkter både for organisationen som helhed, for netværkerne og for de involverede medlemmer.

COMPASS var bygget op af 5 grupper af aktører:

  1. 9 partnere fra miljøfællesskaber som faciliterede forskningen og bidrog til projektet med data og erfaringer. Repræsentanter fra alle 9 fællesskaber deltog i alle Solution Labs.
  2. En forskergruppe bestående af 5 forskere. Forskergruppen var ansvarlig for produktionen og analyser af data.
  3. Lokale praktikkere, der kom fra de forskellige fællesskaber. De var ansvarlige for de praktiske produkter og manualer og bidrog til de forskellige Work Packages, som skulle præsenteres i Solution Labs.
  4. 6 Solution Labs organiseret af Omstilling Nu i tæt samarbejde med de forskere og praktikere, som var tovholdere for en Work Package. Her skulle praktiske produkter og forskningsresultater fra alle 6 forskellige Work Packages formidles og diskuteres.
  5. 70-100 eksterne deltagere i Solutions Labs. Gæsterne var kommunale medarbejdere, virksomhedsrepræsentanter og CSR-medarbejdere, journalister, politikere og praktikere fra andre fællesskaber end dem, der deltog i selve forskningsprojektet.

Projektets mål var at skabe konkrete tiltag for en bæredygtig omstilling med udgangspunkt i fællesskabet. Projektet pegede på muligheder for et afbalanceret forhold mellem det traditionelle individfokus og et tilsvarende fokus på fællesskab, sociale normer og samfund

 

 

 

Projektkoordinator

Lektor Quentin Gausset
Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 73
Mail: quentin.gausset@anthro.ku.dk

Yderligere forskere på projektet

Professor Jens Villiam Hoff
Institut for Statskundskab

Adjunkt Simon Westergaard Lex
Institut for Antropologi

Ph.d.-studerende Anette Høite Hansen
Institut for Antropologi

Ph.d.-studerende Maria Toft
Institut for Statskundskab

Ekstern forsker Mine Islar
Lund University 
Center for Sustainability Studies (LUCSUS)
Telefon: +45 53 77 54 58

 

 

 

Partnere i projektet COMPASS: Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies.

 

COMPASS var inddelt i 6 Work Packages, der hver blev diskuteret og formidlet igennem 6 Solution Labs. Her blev delprojekter og løsningsmuligheder præsenteret for og diskuteret af praktikere fra andre fællesskaber end dem, der deltager i selve forskningsprojektet: kommunale medarbejdere, virksomhedsrepræsentanter og CSR medarbejdere, journalister og politikere. 

Læs mere om de enkelte Solution Labs her.

 

 

Resultater fra projektet COMPASS - Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies.

Publikationer:

25.2.2020: Information
Artikel: Ny forskning viser sammenhæng mellem fællesskab og klimaaftryk

19.2.2020: Information
Debatindlæg skrevet af Quentin Gausset, Jens Hoff og Maria Toft Möller-Christensen: Velhavende bliver ramt hårdest, hvis der indføres CO2-afgifter på varer og transport

14.2.2020: Politiken
Artikel: Beboere i grønne fællesskaber udleder 30 procent mindre CO2 end gennemsnitsdanskere

2019: Ingerfair
E-bog: VIGØR - Fortællinger fra den grønne frontlinje

 

Kontakt til projektet COMPASS - Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies.

Projektkoordinator

Lektor Quentin Gausset
Institut for Antropologi
Øster Farimagsgade 5
Bygning 16
1353 København K.

Mail: quentin.gausset@anthro.ku.dk

Solution Labs Coordinator

Dianna Guyard 
Omstilling Nu
Dronningensgade 14
1420 København K

Mail: dianna.guyard@gmail.com

 

Projektet blev støttet af:VELUX-fonden

Projekt: Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies (COMPASS)
Projektkoordinator: Quentin Gausset, Lektor, Institut for Antropologi
Slut: Ultimo 2020

Projektdeltagere

Navn Titel Telefon E-mail
Gausset, Quentin Lektor +4535323473 E-mail
Lex, Simon Westergaard Lektor +4535323458 E-mail