8. marts 2024

Nye antropologiske projekter undersøger afrikanske klima- og energiudfordringer

BEVILLINGER

Med støtte fra DANIDA skal projekter forankret på Institut for Antropologi undersøge konsekvenserne af Sydafrikas alvorlige energikrise i de fattige townships ved Cape Town, og hvordan Burkina Fasos statsadministration arbejder med klimatilpasning trods parallelle kriser.

Cape Flats ved Cape Town og nødhjælpsdistribution i Burkina Faso. Fotos: Karen Waltorp og EU/ Olympia de Maismont (Flickr, CC BY 2.0 DEED)
Cape Flats ved Cape Town og nødhjælpsdistribution i Burkina Faso. Fotos: Karen Waltorp og EU/ Olympia de Maismont (Flickr, CC BY 2.0 DEED)

Med to DANIDA-bevillinger på lidt over 10 mio. kr. i ryggen bliver Institut for Antropologi nu centrum for nye forskningsprojekter, der skal undersøge centrale klimarelaterede udfordringer i henholdsvis Burkina Faso og Sydafrika.

Bevillingerne er givet i DANIDA Fellowship Centres seneste uddelingsrunde under overskriften ’Development under conditions of climate change’.

Klimatilpasning i kriseplagede Burkina Faso

Helle Samuelsen
Helle Samuelsen

Lektor Helle Samuelsen står i spidsen for projektet ’Promoting Climate Change Adaptation in a context of multiple crises in Burkina Faso’. Med undertitlen ’The role of civil servants’ har projektet særligt fokus på, hvordan det statslige embedsværk bidrager til klimatilpasningen i et land, som kæmper med flere kriser på samme tid:

Klimaforandringer har i sig selv forringet de allerede svære livsbetingelser for de godt 20 millioner, der bor i Burkina Faso. Men samtidig har en kronisk sundhedskrise udløst af flere epidemier forværret situationen, ligesom regeringen har mistet kontrollen over store dele af landet til islamistiske oprørere med ca. to millioner internt fordrevne borgere til følge. Endelig er landets eget politiske system også præget af stor ustabilitet med to militærkup i 2022.

De mange kriser giver embedsværket en stabiliserende rolle, men også store udfordringer.

Med bl.a. feltarbejde og workshops vil projektet derfor undersøge, hvordan embedsmænd i tre nøgleministerier forstår deres roller, både som professionelle og privatpersoner, og hvordan de i det daglige får statsapparatet til at fungere. Er det overhovedet muligt at fremme en bæredygtig udvikling, når en klimakrise falder sammen med store sikkerheds- og sundhedskriser – og hvis ja, hvordan?

”Projektet skal bidrage med ny viden om, hvordan det statslige bureaukrati faktisk arbejder i et ustabilt land med sammenfaldende kriser, og til at afdække potentialer for at gennemføre klimatilpasning, der på sigt kan forbedre livsvilkårene for befolkningen. Desuden vil vi med projektet bidrage til at styrke forskningskapaciteten af både unge og mere erfarne forskere i Burkina Faso,” siger Helle Samuelsen.

Energikrise med social slagside i Sydafrika

Karen Waltorp
Karen Waltorp

Lektor Karen Waltorp leder det andet projekt, ‘CLAIMS to Energy Citizenship in South Africa’, der med afsæt i township-området Cape Flats ved Cape Town undersøger Sydafrikas nationale energikrise og mulighederne for lokalt at inddrage borgere og bystyre i udviklingen af en grønnere og mere robust energiforsyning.

Særligt den fattige del af befolkningen lider i dag under stærkt stigende strømpriser og et både mangelfuldt udbygget og ofte overbelastet elnet, der er med til at fastholde mennesker i fattigdom.

Med blandt andet feltarbejde og videooptagelser kortlægger projektet, hvordan befolkningen i Cape Flats-området med sine mere end tre millioner indbyggere i det daglige kæmper med den usikre strømforsyning og søger decentrale løsninger, som bl.a. omfatter solpaneler.

Samtidig undersøger projektet, bl.a. med inddragelse af historisk arkivmateriale, de lokale politiske processer og prioriteringer i Cape Town, herunder de økonomiske og organisatoriske udfordringer, som omgærder elforsyningen i området.

Undersøgelserne skal lede frem til lokale workshops, der samler repræsentanter for bystyret, borgere og aktivister fra Cape Flats, forskere og andre interessenter med det formål at samle og udvikle erfaringer, viden og løsningsforslag. Ved siden af en serie videnskabelige artikler vil bl.a. et dedikeret website, film og debatindlæg dokumentere og formidle arbejdet.

”Elektricitet og manglen på samme står centralt i forhandlinger af medborgerskab i Sydafrika, der pt. er verdens mest ulige land. Majoriteten var nægtet fulde rettigheder før 1994, og vores projekt ser på, hvordan aktivister og beboere lokalt i Cape Flats-området har fremsat krav til medborgerskab både før og efter apartheids fald med særligt fokus på elektricitet,” siger Karen Waltorp, der også peger på, at samarbejdet med lokale aktører giver et fremtidsorienteret perspektiv:

”Projektet søger derved at bidrage til en grøn omstilling, som er socialt retfærdig og bæredygtig. Og opbygning af lokal forskningskapacitet og vidensudveksling mellem Sydafrika og Danmark er en vigtig del af det.”

Kontakt

Helle Samuelsen
Lektor
Institut for Antropologi
E-mail: H.Samuelsen@anthro.ku.dk
Telefon: 35 32 78 77
Mobil: 28 15 52 33

Karen Waltorp
Lektor
Institut for Antropologi
E-mail: karen.waltorp@anthro.ku.dk
Mobil: 40 62 97 63

Søren Bang
Journalist
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
E-mail: sba@samf.ku.dk
Mobil: 29 21 09 73

Emner

Læs også