17. august 2022

Internationalt tidsskrift skal styrke dialogen mellem forskning og erhvervsliv

Tidsskrift

Redaktionen af det internationale tidsskrift Journal of Business Anthropology flytter til Institut for Antropologi. Her har de tre nye redaktører ambition om at gøre tidsskriftet til en førende platform for akademisk forskning og professionel praksis i krydsfeltet mellem antropologi og erhvervsliv.

Logo
Journal of Business Anthropology skal både henvende sig til forskere og praktikere.

Antropologien har en lang tradition for forskning i forskellige aspekter af økonomi og organisation. Men særligt i de seneste to årtier er der sket en bemærkelsesværdig vækst i antropologisk forskning inden for områder som ledelse, design, innovation, marketing, forbrug og finans.

Nu vil en ny redaktion bag det internationale tidsskrift Journal of Business Anthropology understøtte denne udvikling og styrke dialogen mellem forskning og praksis. Det sker i forbindelse med, at tidsskriftet flytter fra University of Pennsylvania til Institut for Antropologi, hvor tre redaktører skal stå for redigeringen (se boks).

”Lige siden tidsskriftet blev etableret for cirka 10 år siden, har idéen været at skabe en platform for business-antropologi, som både forskere og professionelle vil finde værdi i. Dét vil vi gøre en indsats for at fortsætte. Og jeg vil faktisk vove den påstand, at vi netop i Danmark har særligt gode muligheder for at lykkes med det,” siger lektor og ledende redaktør Kasper Tang Vangkilde.

Hvorfor flytter tidsskriftet til Danmark?

Ifølge Kasper Tang Vangkilde er det nemlig ikke en tilfældighed, at tidsskriftet nu vender hjem til Danmark, hvor det i sin tid blev etableret på Copenhagen Business School.

”Det vidner om den stærke internationale position, som både Institut for Antropologi og erhvervsantropologien i Danmark mere bredt besidder. På en måde kan man sige, at det er skulderklap til alle, der arbejder inden for dette felt.”

Det står højt på vores ’to-do-liste’, at vi skal promovere tidsskriftet meget bedre. [...] Det taler direkte ind i emner og spørgsmål, som mange beskæftiger sig med i deres professionelle virke.

Kasper Tang Vangkilde

Kasper Tang Vangkilde fremhæver også, at Danmarks gunstige position inden for dette område ikke blot skyldes den antropologiske forskning, men lige så meget de mange antropologer i organisationer og virksomheder, der hver dag bringer deres antropologiske indsigter og kompetencer i spil. Stadigt flere antropologer bliver ansat i sådanne stillinger, hvor de beskæftiger sig med erhvervsorienterede og organisatoriske spørgsmål.

Den udvikling giver Journal of Business Anthropology et uforløst potentiale, vurderer han:

”Det står højt på vores ’to-do-liste’, at vi skal promovere tidsskriftet meget bedre. Vi skal simpelthen gøre mere opmærksom på, at det findes, og at det taler direkte ind i emner og spørgsmål, som mange beskæftiger sig med i deres professionelle virke – ikke kun i Danmark, men også internationalt.”

Et internationalt tidsskrift med nye formater

På Institut for Antropologi forankres tidsskriftet i forskergruppen ’Organisation and Economy’ – OREO i daglig tale. Men tidsskriftet er og bliver internationalt, og det vil derfor fortsat bestå af forskellige bidrag skrevet af forfattere fra hele verden om emner fra hele verden.

Dog er det den nye redaktions plan at skabe nye formater – f.eks. kortere film, podcasts og posters – for de faglige samtaler, tidsskriftet formidler. Det har tidsskriftet altid været åben for, og den åbenhed vil fortsætte.

”Tidsskriftets kerne vil fortsat være double-blind peer-reviewede forskningsartikler, men hvis vi skal lykkes med at skabe en egentlig dialog mellem forskning og praksis, nytter det ikke, hvis vi kun har formater, som det reelt set kun er forskere, der har tid til at publicere i,” siger Kasper Tang Vangkilde, der understreger, at ambitionen er at opbygge en bred læserskare med interesse for business-antropologi.

Første nummer af tidsskriftet udgivet af den nye redaktion udkommer i efteråret 2022.

Kontakt

Kasper Tang Vangkilde
Lektor, Institut for Antropologi

E-mail: kasper.vangkilde@anthro.ku.dk 
Telefon: 51 94 27 67
Mobil: 51 94 27 67

Emner

Læs også