11. november 2021

Nyt projekt går bagom de digitale omvæltninger i Sydafrika

Ny bevilling

Med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond skal et nyt projekt undersøge de digitale techgiganters indtog i Sydafrika, og hvordan digitale teknologier skaber nye muligheder for det sydafrikanske samfund, udfordringer for landets energiforsyning og ændrer livet i fattige townships.

Foto: Karen Waltorp og Christian Vium/Manenberg the Movie.
Manenberg ved Cape Town bliver centrum for de etnografiske undersøgelser. Foto: Karen Waltorp og Christian Vium/Manenberg the Movie.

Også i socialt marginaliserede sydafrikanske townships har mobiltelefonen og digitale teknogier revolutioneret hverdagslivet. Samtidig har teknologiernes indtog skabt nye udfordringer for landets digitale infrastruktur og energiforsyning.

Disse digitale omvæltninger kommer nu under lup i et nyt antropologisk projekt, der netop er blevet støttet af Danmarks Frie Forskningsfond med 2,9 millioner kroner.

Techgiganter som Amazon og Facebook har gjort deres indtog i Sydafrika og arbejder begge på store investeringer i digital infrastruktur. Projektet vil afdække nogle af de medfølgende konflikter på regionalt og nationalt plan. Blandt andet skaber digitaliseringen udfordringer i forhold til selskabernes brug af personlige data, men de energikrævende teknologier presser også den lokale energiforsyning. Regelmæssige blackouts hører til dagens orden i Sydafrika.

”I en situation, hvor det at være ’connected’ er afgørende for ens muligheder, er bekymringen om, hvordan får råd til data til sin mobil langt mere presserende, end hvordan ens data bliver samlet og brugt. Det er simpelthen ikke en overvejelse. Med skemalagte blackouts i townships, så udvikler beboerne strategier for, hvordan de kan få lavet mad, få lys, og ikke mindst få opladt deres mobiltelefoner. Men diskussionen om techgiganterne og de digitale teknologiers energiforbrug er dog sjældent del af samme samtale som hverdagsudfordringerne blandt folk i townships” siger lektor Karen Waltorp, der står i spidsen for projektet.

Etnografisk feltarbejde i townships

Karen Waltorp har tidligere lavet omfattende etnografisk feltarbejde i Sydafrika, og i projektets anden del vil hun sammen med en kommende kollega på projektet følge fem familier i den fattige township Manenberg ved Cape Town, som hun gennem 15 år har haft kontakt til.

Gennem visuelle og digitale etnografiske undersøgelser skal projektet kaste lys over, hvordan lokale familier i det daglige bruger smartphones og sociale medier.

Tesen er, at vi skal kigge mod Syd, i dette tilfælde det sydlige Afrika, fordi det er dér, udviklingen sker.

Karen Waltorp

Som andre steder er mobiltelefonen her blevet et vindue til resten af verden, men den er også for mange beboere det helt centrale redskab, når det handler om at skabe netværk, finde arbejde, blive underholdt og uddannet – og drømme om en anden og måske bedre fremtid. Desuden vil de etnografiske undersøgelser afdække familiernes syn på deres udgifter til dataforbrug og udbydernes brug af de personlige data.

”Der er super interessante paradokser, hvor techgiganterne skaber et mulighedslandskab blandt unge tech-entreprenører. Samtidig er det problematisk på en række punkter, som vi gerne vil undersøge empirisk og på tværs af de her ståsteder og skalaer," siger Karen Waltorp.

I sidste ende er det ambitionen, at projektet kan være med til at belyse, hvilken betydning de digitale teknologier har for menneskers velbefindende, demokratiet og miljøet i Sydafrika.

”Tesen er, at vi skal kigge mod Syd, i dette tilfælde det sydlige Afrika, fordi det er dér, udviklingen sker. Dilemmaerne, der omgærder nye services, udbygningen af den digitale dimension og de relaterede omkostninger for miljøet, vil også være noget, der kommer højere på dagsordenen herhjemme. Vi vil gerne forstå de her komplekse sammenhænge bedre og få en demokratisk debat om det, før der er blackout over hele linjen – for nu at sætte det lidt på spidsen,” siger Karen Waltorp.

Kontakt

Lektor Karen Waltorp
E-mail: karen.waltorp@anthro.ku.dk
Mobil: +45 40 62 97 63

Emner

Læs også