9. februar 2021

Biotekvirksomhed finansierer forskningsprojekt om diversitet

Erhvervssamarbejde

I samarbejde med Genmab skal et nyt antropologisk postdoc-projekt på Institut for Antropologi nu undersøge og udvikle virksomhedens arbejde med at sikre diversitet og inklusion i sin rekruttering og arbejdskultur.

Genmab Copenhagen
Foto: Joost Melis

Det internationale biotekfirma Genmab har gjort det muligt for instituttet at ansætte ph.d. i antropologi Thomas Scott Hughes i et postdoc-projekt af to års varighed.

Projektet skal beskæftige sig med diversitet og inklusion blandt Genmabs medarbejdere. Genmab oplever en stor vækst og har brug for ny viden om, hvordan virksomheden kan forbedre sin internationale rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med mangfoldige baggrunde.

”Vi opererer i et globalt marked, hvor der er en skærpet konkurrence i forhold til at tiltrække og fastholde talent. Vi mener derfor, at mangfoldighed på arbejdspladsen og et inkluderende arbejdsmiljø er en forudsætning for virksomhedens forsatte succes,” siger Vibeke Didriksen, der er global leder for talentudvikling i Genmab.

Aftale efter dialog med Antropologisk Analyse

Kontakten mellem Genmab og Institut for Antropologi er etableret af lektor Kasper Tang Vangkilde, som leder instituttets specialiserede enhed for anvendte samarbejder, Antropologisk Analyse.

I begyndelsen af sidste år indledte de to parter en række samtaler, som identificerede fælles interesser inden for det vidensfelt, der internationalt går under forkortelsen D&I (diversitet og inklusion – se boksen).

”Vi er glade for, at vi kan indlede et længere forskningssamarbejde med en privat virksomhed af Genmabs kaliber samt tiltrække en så stærk kandidat til projektet som Thomas Scott Hughes, der med et ben i både forsknings- og konsulentverdenen har de helt rigtige forudsætninger for at løfte opgaven,” siger lektor Kasper Tang Vangkilde.

”Jeg ser samtidig dette projekt som endnu et tegn på, at antropologien for alvor er blevet respekteret i erhvervslivet. Vi håber, at projektet blot vil være ét ud af mange, hvor antropologisk forskning går hånd i hånd med udvikling af organisationer og erhvervsliv.”

Tilbage til forskningen

Amerikanskfødte Thomas Scott Hughes fik sin kandidatgrad fra Institut for Antropologi i 2013. Efter en tid som forskningsmedarbejder ved forskellige forskningsinstitutioner indledte han i 2014 et antropologisk ph.d.-projekt om etniske minoritetspersoner med handicap finansieret af Socialministeriet.

”Hvad der virkelig er spændende ved dette projekt, er muligheden for at kombinere grundig akademisk forskning med udvikling af praksisorienterede løsninger til en privat virksomhed.

Thomas Scott Hughes

De seneste tre år har han været ansat i det internationale konsulenthus ReD Associates, hvor han har arbejdet med strategiudvikling for store virksomheder og NGO’er. I sin fritid var han desuden formand for Antropologforeningen i Danmark (LINK) fra 2015-2019.

”Hvad der virkelig er spændende ved dette projekt, er muligheden for at kombinere grundig akademisk forskning med udvikling af praksisorienterede løsninger til en privat virksomhed,” siger Thomas Scott Hughes.

”Ved at involvere mig ind i Genmabs organisation de næste to år og gennemføre kvalitative interviews, surveys og observationer af virksomhedens arbejdsliv, herunder deres D&I-initiativer, vil jeg både kunne udvikle et strategisk perspektiv på, hvordan man bedst kan fremme mangfoldighed og inklusion i en virksomhed som Genmab, og bidrage med ny viden til organisations- og forretningsantropologien.”

Styrkelse af viden om diversitet

Det nye projekt føjer sig til de aktiviteter, der udfolder sig i forskergruppen for organisation og økonomi kaldet OREO ved Institut for Antropologi. Emnefelterne er strategiske indsatsområder for instituttet, da ambitionen er, at antropologien i højere grad skal gøre sig gældende i forhold til eksterne virksomheder og organisationer.

”Det nye projekt skærper samtidig vores profil i forhold til arbejdet med diversitet. Antropologer har alle dage beskæftiget sig med forskellighed og dimensioner af ulighed i samfundslivet, men det er nyt for os at fokusere på det specifikt i erhvervslivet,” siger Bjarke Oxlund, professor mso og institutleder ved Institut for Antropologi.

Emner