Natur, miljø og klima (NEC)

Forskergruppen Natur, miljø og klima søger at forstå forandringerne ved at stille nye kritiske spørgsmål til globale og lokale økologier og deres forbindelser.

Klimademonstration i København
Klimademonstration i København. Foto: Cecilie Rubow.

Naturen er grundlaget for livet og genstand for alt mellem forvaltning og beundring. Forholdet mellem mennesker og deres miljø rummer al den dynamik, der hører samfund til, og miljøer opstår og nedbrydes i komplekse relationer mellem levende og materielle aktører. Klimaet forandrer overalt i verden livsgrundlag på uforudsete måder. At forandringerne nu antager så store dimensioner afspejler sig i det antropologiske engagement, hvor forskningen breder sig hastigt i nye felter.

Forskergruppen Natur, miljø og klima søger at forstå forandringerne ved at stille nye kritiske spørgsmål til globale og lokale økologier og deres forbindelser. Forskningen sker gennem tætte samarbejder med feltet. Forskergruppen er stærkt optaget af, hvordan dialoger med feltet kan tage form, og hvordan antropologien kan bidrage til konkrete indsatser i det omgivende samfund.

Forskergruppen mødes regelmæssigt og organiserer interne workshops, tilrettelægger undervisning og inviterer gæster på tværs af akademiske og praktiske felter med henblik på at styrke instituttets engagement i spørgsmål relateret til natur, miljø og klima.

 

Forskningsprojekterne under gruppen omfatter:

  • Coastal Conflicts - Mapping Storm Surge Protection Disagreements and Solutions in Denmark. Projektside.
  • COMPASS - Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies. Projektside.
  • Enchanted Ecologies in Scandinavia. Projektside.
  • Byerne og det stigende havvand. Projektside hos Real Dania. 
  • ’Lokale Landvindinger: Landskabsfortællinger og samskabelse i multifunktionel jordfordeling. Projektside og journalistisk artikel, der beskriver projektet.
  • Smart Cities Accelerator (SCA). Collaborativt projekt. Projektside.
  • RE-ANIMATE: Designs for Life-Enhancing Economies in Anthropological Perspective. 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Bräuchler, Birgit Lektor +4535331308 E-mail
Cleaver, Hanna Ohm Ekstern lektor   E-mail
Gausset, Quentin Lektor +4535323473 E-mail
Hougaard, Inge-Merete Postdoc +4535322344 E-mail
Jørgensen, Olivia Norma Indskrevet ph.d.-studerende +4535332854 E-mail
Krøijer, Stine Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535321581 E-mail
Lex, Simon Westergaard Lektor +4535323458 E-mail
Rubow, Cecilie Lektor +4535323568 E-mail
Vangkilde, Kasper Tang Lektor +4551942767 E-mail
Vestergaard, Line Kvartborg Ph.d.-stipendiat +4535323525 E-mail

Eksterne forskere

  • Ph.d.-studerende Katinka Amalie Schyberg, IT University of Copenhagen

Kontakt