Forskningsvision

Institut for Antropologi er et af de største antropologiske institutter i Europa.

Her kan du læse om vores forskningsvision og forskningsstrategi.

Visionen og strategien er kun beskrevet på engelsk, hvorfor du bliver ledt til vores engelske forskningssider.