Forskningsprojekter på Institut for Antropologi

Institut for Antropologi har lang og stærk tradition for forskning, og dets videnskabelige personale er gennem deres daglige arbejde med til at sikre, at instituttet løbende er up-to-date med aktuel forskning inden for dets mange forskningsområder.

På det seneste har instituttet desuden været involveret i en række forskningsprojekter med særligt fokus på den aktuelle COVID-19-epidemi.

På disse sider finder du oversigter over igangværende og afsluttede projekter samt links til vores forskergrupper og tilknyttede forskningscentre.


PROJEKTER IGANGSAT 2018-2023

Nedenfor har vi samlet links til igangværende forskningsprojekter, der enten er igangsat og ledet af forskere ved instituttet eller har instituttet som en vigtig stakeholder.