13. september 2022

Nyt initiativ vil lette studerendes overgang fra studie til job

Beskæftigelse

Arbejdsløsheden er høj blandt nyuddannede antropologer. Nu skal en bred indsats målrettet kandidatstuderende på Institut for Antropologi hjælpe flere hurtigere i arbejde. Projektet involverer også andre studier på Københavns Universitet og RUC.

Trappe på CSS. Foto: Jens Markus Lindhe
Springet fra studielivet på CSS til arbejdsmarkedet kan være stort. Nu skal et nyt projekt hjælpe kandidatstuderende på Institut for Antropologi med overgangen. Foto: Jens Markus Lindhe

Efter nogle år er næsten alle antropologer i arbejde, men arbejdsløsheden er høj blandt nyuddannede. Den seneste opgørelse af den såkaldte dimittendledighed fra juni 2022 viser, at cirka hver femte står uden job i det andet år efter studieafslutning.

Det skal et nyt projekt være med til at rette op på gennem et nyt og usædvanligt samarbejde mellem Københavns Kommune, Magistrenes A-kasse, Dansk Magisterforening, Konsulenthuset Ballisager og en række universitetsstudier (se boks), herunder Institut for Antropologi.

Fra efteråret 2022 til udgangen af 2023 får alle kandidatstuderende tilbud om at indgå i forskellige jobrettede aktiviteter og forløb, der skal ruste dem til arbejdsmarkedet efter studielivet.

”Vi kan se, at det er svært for mange dimittender at finde fodfæste på arbejdsmarkedet i de fag, som projektet retter sig imod. Projektet skal derfor klæde de studerende bedre på til arbejdsmarkedet, når de møder det,” siger karriererådgiver Trine Paludan fra Magistrenes A-kasse (MA).

”Vi vil lette overgangen fra studie til job. Det er formålet med projektet. At få nye dimittender hurtigere i job ved at sætte fokus på jobsøgning på sidste år af kandidaten,” supplerer karrierechef Maj Flounders.

Begge er medansvarlige for den praktiske afvikling af projektet og i øvrigt selv antropologer af uddannelse. Sammen med Konsulenthuset Ballisager vil de i workshops og længere forløb tilbyde de studerende karriererådgivning, jobsøgningsværktøjer og brobygningsarrangementer med potentielle arbejdsgivere.

Samtidig skal projektet øge de studerendes kendskab til arbejdsmarkedet og beskæftigelsesmulighederne.

”Det handler om at få formidlet, at der både er en meget bred vifte af arbejdsområder uden for de mest oplagte, som passer til antropologer, og at der findes mange generaliststillinger, altså generelle akademiske jobs, som antropologer kan varetage. Det ved de unge ofte ikke,” siger Trine Paludan.

Viften af jobs bliver bredere

Trine Paludan og Maj Flounders nævner forsikrings- og pensionsbranchen, analysevirksomheder, regioner og kommuner som eksempler på områder, hvor antropologer også finder fodfæste på arbejdsmarkedet. For generelt er myten om antropologien som et fag, der mest har fokus på akademiske feltstudier i fjerne dele af verden, for længst lagt død. Langt hovedparten finder arbejde i Danmark.

Eftersom antropologi ikke retter sig mod én profession, er det vigtigt for antropologer at tænke bredt, åbent og nysgerrigt, når det kommer til jobs.

Bjarke Oxlund, institutleder

Alligevel er der ifølge Bjarke Oxlund, der er institutleder på Institut for Antropologi, brug for at udvide forestillingerne om fagets muligheder blandt de studerende.

”Der er stadig en berøringsangst i forhold til at bestride en lang række stillinger. Eftersom antropologi ikke retter sig mod én profession, er det vigtigt for antropologer at tænke bredt, åbent og nysgerrigt, når det kommer til jobs,” siger Bjarke Oxlund.

Han håber, at projektet kan rette op på dimittendledigheden, som efter hans mening stadig er for høj.

”Denne gang er målet at forkorte den tid det tager for kandidater at komme i arbejde, mens de forrige indsatser har styrket fokus på antropologiens anvendelse i undervisningen. Det vil være godt for alle, hvis vores kandidater hurtigt får et godt og meningsfuldt arbejdsliv efter mange år på skolebænken.”

Kontakt

Bjarke Oxlund
Professor MSO og institutleder
Institut for Antropologi

E-mail: bjarke.oxlund@anthro.ku.dk
Mobil: 26 14 88 43

Emner

Læs også