Åbent seminar: (U)lige adgang for alle: Etniske minoriteters møder med den danske velfærdsstat

CreativeMindsCph i samarbejde med Anne-Sophie Helger for eventet ’(U)lige for loven’
Illustration: Anne-Sophie Helger

Danmark er kendt internationalt for at være en velfærdsstat, som i dets tilblivelse byggede på ideen om solidaritet og kompensation, og hvor moralsk dannelse og demokratiet var noget alle borgere var fælles om. Trods ideen om velfærd for alle viser forskning i dag, at ikke alle individer bosat i Danmark oplever at kunne tage del i den danske velfærd på lige fod.

I dette seminar kaster vi et særligt blik på etniske minoriteters møder med den danske velfærdsstat, der ofte er karakteriseret af (u)lige adgang til velfærdsydelser, (u)synlige barrier i sundhedsvæsenet og helt specifikke ideer og tiltag til, hvordan etniske minoriteter kan skabe familie og høre til i Danmark baseret på den danske stats projektering af en kernefamilie.

Seminaret består af et oplæg, der rammesætter etniske minoriteters møder med den danske velfærdsstat efterfulgt af to runder med tre oplægsholdere for hver runde og efterfølgende debat. Oplægsholdere består af et mix af akademikere og praktikere. En gennemgående tematik på tværs af runderne er tilhørsforhold. Med seminaret ønsker vi at skabe dialog og dermed synliggøre sådanne erfaringer. Seminaret henvender sig til akademikere, praktikere og andre interesserede.

Seminaret er arrangeret af København Universitets UCPH Migration Research Platform (UCPH), som er et initiativ på tværs af fakultetet, der byder forskere fra UCPH fra alle discipliner velkomne. Formålet med initiativet er at promovere en bred interdisciplinær dialog om migrations forskning. Find os her: www.migration.ku.dk

Se det fulde program her

Tilmelding pr. mail til Anja Simonsen