16. april 2018

Institut for Antropologi indgår partnerskabsaftale med Thai Binh University

Diabetes

Professor Tine Gammeltoft undersøger i nyt tværvidenskabeligt projekt, hvilken rolle det uformelle sundhedsvæsen spiller for diabetespatienter. Det sker i samarbejde med et vietnamesisk universitet.

Tine Gammeltoft deltager i en ceremoni ved underskrivelsen af den ny partnerskabsaftale sammen med blandt andet den danske sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Eksplosiv stigning i kræft, diabetes og hjertekarsygdomme rammer hårdt i lav og mellem-indkomstlande, hvor 80 procent af dødsfaldene for denne type sygdomme sker. Tværvidenskabeligt projekt under ledelse af professor Tine Gammeltoft, Institut for Antropologi, undersøger betydningen af det uformelle sundhedsvæsen for diabetespatienter i Vietnam. 

Projektets mål er at bidrage til nye metoder til forbedring af diabetes-patienters hverdag og deres muligheder for at leve med sygdommen. Det handler blandt andet om at undersøge de pårørendes rolle.

Derudover skal projektet styrke forskningssamarbejdet på området mellem Danmark og Vietnam og afprøve nye former for offentligt-privat samarbejde omkring sundhedsforskning og sundhedsindsatser i transitionslande.

Det sker i samarbejde mellem Institut for Antropologi, Afdeling for Global Sundhed (KU/SUND), Syddansk Universitet, Thai Binh University i Vietnam, Sundhedsministerierne i Danmark og Vietnam samt Novo Nordisk.

Projektet er støttet af Danida med 5 millioner kroner og løber frem til 2021.