22. juni 2023

Nyt initiativ bringer studerende ud i landet, hvor grønne omstillinger foregår

GRØNT UNIVERSITET

I et nyt kursusforløb under overskriften Grønt Universitet skal de studerende beskæftige sig med nogle af tidens sværeste økologiske problemer, dér hvor de finder sted og i samarbejde med lokale aktører. Forskerne bag initiativet håber, at udviklingsprojektet på sigt kan brede sig til mange dele af landet og universitetet.

Studerende laver feltarbejde ved Præstø
Nyt initiativ vil integrere feltarbejde i undervisningen. Her er det studerende fra SCIENCE på feltarbejde ved Præstø. Foto: Kent Pørksen

Da Cecilie Rubow, lektor i antropologi, i 2021 sad til interne møder om udflytning af uddannelser – den såkaldte regionalisering – fik hun en ide. Hvad nu hvis man kunne flytte dele af undervisningen ud fra universitetet, men uden nødvendigvis at flytte studiepladser væk fra campus, hvor de studerende er i kontakt med de stærke forskningsmiljøer? Og samtidig kunne være med til at uddanne de kandidater, der skal være med til at løse tidens største udfordringer?

Det var en af tankerne bag den ide, der nu er blevet til Grønt Universitet. Et udviklingsprojekt på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der flytter forskning og undervisning ud til samfundsaktører, der i det daglige arbejder med de økologiske kriser. Initiativet er udtænkt af Cecilie Rubow sammen med Anders Blok, lektor ved sociologi og Lars Tønder, professor MSO og studieleder ved statskundskab. Crown Princess Mary Center er med i udviklingsarbejdet. Et fokus på at skabe en tværfaglig tilgang og inddrage et bredt felt af samfundsaktører i den grønne omstilling har været helt centralt.

Motivation for de studerende

I forhold til netop den grønne omstilling er det afgørende, at studerende får kendskab til konkrete problemstillinger, som de udfolder sig med mange aktører på bestemte steder i landet, mener Cecilie Rubow.

”Fordi det er vilkår i den grønne omstilling,” forklarer hun.

På sigt håber hun, at Grønt Universitet kan være med til at integrere den praksisnære undervisningsform i mange former for undervisning. For det kræver en særlig indsats at bringe undervisningen tættere på de konkrete problemer, som fx kommuner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer arbejder med:

”Den her slags undervisning kræver, at man bruger en masse tid på at koordinere med andre aktører, og derfor skal vi tænke i en anden infrastruktur end den, der er på universitet i dag. Det er det, vi prøver med det her projekt.”

Pilot starter i Kalundborg

I efteråret 2023 bliver konceptet prøvet af i et praksisrettet undervisningsforløb om kyster og vand i Kalundborg og omegn. Det skal ske i samarbejde med nøgleaktører i området, blandt andet Kalundborg Kommune. Og her glæder teamleder for Team Bæredygtig Udvikling Søren Steensgaard sig til samarbejdet:

”Vi kender problemerne ud fra vores specifikke vinkel. Men min erfaring er, at når der kommer studerende og andre aktører udefra med friske øjne, så kommer der nye løsninger og nye vinkler, der gør det nemmere at løse de her store komplekse problemer. Jeg vil faktisk sige, at uden friske øjne på problemerne, bliver det svært at løse dem."

Min erfaring er, at når der kommer studerende og andre aktører udefra med friske øjne, så kommer der nye løsninger og nye vinkler, der gør det nemmere at løse de her store komplekse problemer.

Søren Steensgaard, Kalundborg Kommune

I Kalundborg skal de studerende arbejde tværfagligt sammen i grupper, hvor de skal indsamle materiale fysisk tæt ved problemet og med lokale aktører. Cecilie Rubow ser også initiativet som et svar på et ønske blandt mange studerende.

”Klimakrisen optager mange studerende – og de vil gerne være med til at skabe forandring i samfundet. Konkrete udfordringer aktiverer alt det, de har lært. Det er lidt som en gåde, der skal løses. Og jeg oplever, at det er meget motiverende for studerende, der har den nyeste viden på området, at de også kan anvende den.”

På sigt håber hun, at initiativet vil brede sig, så endnu flere studerende kan få den slags kompetencer. 

”Det er ikke fordi, formatet ikke har eksisteret tidligere. Men vi vil have mange flere studerende til at arbejde på den her måde – tværfagligt og praksisnært. Vi vil skrue op for den slags undervisning, så flere undervisere og studerende kan det her.”

Hun tror på, at Grønt Universitet er en del af løsningen på de økologiske kriser, som universitetet kan bidrage med.

”Vi forestiller os at studerende tre gange i løbet af deres uddannelse er involveret i grønne omstillingsprocesser. Når de er færdige, vil de have en hel række af kompetencer, de kan trække på i samarbejde med andre aktører. De kender til samarbejde på tværs af faggrænser, de kender til organisationers måde at arbejde, de kender til dilemmaer og værktøjer til at være med til at foreslå forandringer.”

Emner