21. november 2022

Ny fælles ledelse skal føre Antropologi gennem vigtig overgangsperiode

LEDELSE

Forskningsudvalget bliver rammen for ledelsen af Antropologi fra 1. februar 2023. Udvalgets VIP’er vil sammen med en konstitueret leder styre instituttet gennem en vigtig overgangsperiode frem til en ny institutleder forventeligt tiltræder 1. april 2023.

Indgang til Institut for Antropologi
Instituttets indgang (bygning 16)

Forskningsudvalget på Antropologi plejer at drøfte forskningsansøgninger, men nu skal udvalget udgøre en fælles ledelse sammen med en midlertidig institutleder fra 1. februar til en ny institutleder er fundet, forventeligt 1. april. 

Den nye, konstituerede institutleder bliver studieleder Ayo Wahlberg, efter at instituttets VIP’er og forskningsudvalget har peget på ham. 

Han skal lede sammen med et institutråd, Department Faculty Board (DFB), som er sammensat af instituttets nuværende forskningsudvalg. I udvalget sidder repræsentanter for instituttets forskningsgrupper. Rådet og den konstituterede leder skal sikre en bredt forankret ledelse og en effektiv drift.

Dekanen og det kommende institutråd har aftalt, at rådet og den konstituterede institutleder skal arbejde med budget for 2024, institutstrategi og forskningsevaluering i foråret 2023. Derudover skal den konstituterede leder og udvalget sikre et godt arbejdsmiljø – det sker blandt andet ved opfølgning på instituttets APV.

En ny ledelsesmodel er nødvendig, fordi den nuværende institutleder, Bjarke Oxlund, har besluttet at forlade sin stilling pr. 31. januar 2023.

Dekanen anerkender at en fælles ledelse er en bedre løsning

Antropologerne har tænkt mere ud af boksen, end jeg var i stand til.

Mikkel Vedby Rasmussen, dekan

Dekanen havde lagt op til, at han overtog ledelsesopgaven indtil en ny institutleder var fundet, men anerkender, at den fælles ledelse er en bedre løsning. 

”Antropologerne har tænkt mere ud af boksen, end jeg var i stand til,” siger Mikkel Vedby Rasmussen. ”Jeg så gerne, at vi eksperimenterede mere – også med ledelsesformer – på universitetet, så jeg glæder mig til at se, hvordan et aktivt VIP-ansvar for ledelsen fungerer.” 

Dekanen er åben for, at rådet fortsat kan have en central rolle i ledelsen af instituttet, når en ny institutleder er ansat. Han påpeger, at institutrådet på Antropologi kan blive en forløber for tilsvarende råd på andre institutter, som det er blevet foreslået i KU’s bestyrelse.

Den nye ledelse vil tage ansvar for instituttets udfordringer

Institut for Antropologi er et international anerkendt forskningsmiljø. Instiuttet er blandt andet verdenskendt for sin forskning inden for sundhed og har de senere år markeret sig med forskning på klimaområdet. Senest har to projekter på Institut for Antropologi modtaget projektstøtte fra Danmarks Frie Forskningsfonds øremærkede midler til grøn forskning​. 

​Trods bevillingerne til klimaforskning er det en udfordring for instituttet at tiltrække lige så mange forskningsmidler, som man før har gjort, og instituttets kandidater har en høj ledighed.

I processen med at etablere den fælles ledelse har vi set et stort engagement i at løse instituttets udfordringer. Vi vil derfor nedsætte arbejdsgrupper med vores kollegaer for at arbejde på løsninger​.

Simon Lex, tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanterne på Institut for Antropologi, Hanne Mogensen og Simon Lex, har været tæt ind over udviklingen af det nye DFB. 

”Vi vil tage ansvar for strategi, økonomi og arbejdsmiljø. I processen med at etablere den fælles ledelse har vi set et stort engagement i at løse instituttets udfordringer. Vi vil derfor nedsætte arbejdsgrupper med vores kollegaer for at arbejde på løsninger,” siger tillidsrepræsentant Simon Lex.

​Ledelsen vil skabe tryghed om uddannelsen i antropologi

Samtidig med at den nye, kollektive ledelse fokuserer på økonomien og strategien, skal de, i samarbejde med uddannelsesadministrationen og fakultetsledelsen, sikre, at uddannelsen i antropologi ikke bliver påvirket af de organisatoriske ændringer. 

De antropologistuderendes fagråd har udtrykt bekymring for, hvordan skiftet i ledelsen ville påvirke deres uddannelse. Det skete 1. november i et åbent brev til ledelsen.

”Det ligger os meget på sinde, at de antropologistuderende føler sig trygge ved, at deres uddannelse ikke bliver påvirket af de ledelsesmæssige ændringer på instituttet. Derfor er vi i løbende dialog med dem,” siger prodekan Sara Hagemann.   

Her foregår dialogen mellem de studerende på antropologi og ledelsen

  • Prodekanen holder møde med de studerende i studienævnet.
  • Uddannelsesadministrationen har aftalt en række møder med de studerende, herunder et møde om instituttets økonomi.
  • De studerende har indkaldt til et stormøde 21. november, som dekanen deltager i.
  • Lokal dialog​.

Sådan blev beslutningen om kollektiv ledelse truffet

24. oktober 2022 blev det meldt ud, at nuværende institutleder på Antropologi, Bjarke Oxlund, har valgt at fratræde sin stilling pr. 31. januar 2022. 

Det blev samtidig meldt ud, at dekan Mikkel Vedby Rasmussen midlertidigt ville varetage rollen som institutleder, indtil en ny var ansat.   

På et medarbejdermøde på Antropologi den 2. november ønskede medarbejderne i stedet en midlertidig ledelse forankret på instituttet. 7. november drøftede LSU med deltagelse af dekanen, hvordan man kunne etablere en midlertidig ledelse på instiuttet.

Derfor bad dekanen medarbejderne komme med deres bud på en konstitueret ledelse forankret bredt på instituttet, som kunne varetage institutleder-funktionen, indtil en ny er på plads, forventeligt 1. april. 

Medarbejderne fik derefter indtil 18. november til at melde deres bud ind på en konstitueret ledelse. 

Tillidspersonerne meldte deres bud ind på medarbejdernes vegne 16. november, og på baggrund af deres forslag traf dekanen beslutning om at indsætte en konstitueret fælles ledelse fra 1. februar 2023. 

Kontakt

Rune Heiberg Hansen
Kommunikationschef
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: rune.heiberg@samf.ku.dk 
Telefon: 35 3 25 171

Emner