27. august 2021

Velkommen (tilbage) på campus

Studieliv

Institut for Antropologi byder velkommen til bachelor- og kandidatstuderende med velkomstarrangementer i forbindelse med semesterstart.

KU's City Campus (CSS)
KU's City Campus (CSS).

Vi glæder os rigtig meget til at se hinanden (igen) på campus. Vi får 96 nye medstuderende, som starter på vores bacheloruddannelse i Antropologi, ligesom vi har 46, som starter på kandidatuddannelse her i september. Der er tilrettelagt velkomstarrangementer for begge grupper i forbindelse med semesterstart.

Vi vil samtidig markere, at det har været nogle hårde vilkår, vi alle sammen har arbejdet under i den igangværende pandemi. Vi har på en måde vænnet os til et universitetsliv bag skærmen. Men nu er de fleste restriktioner ophævet, om end vi selvfølgelig fortsat kommer til at have fokus på hygiejne, afspritning, udluftning, mm.

Det ser rigtigt positivt ud i Danmark, hvad vacciner angår. Vi ser derfor frem til - og håber på - et semester på campus uden store afbrydelser.

For at fejre vores tilbagevenden til campus og for at hjælpe alle med på vejen tilbage vil vi også invitere:

  • Alle 5. og 6. semesters antropologistuderende til kaffe og kage tirsdag den 31.8.2021 kl. 13.00 i lokale CSS 35.01.06
  • Alle kandidatstuderende (både jer, som har været i gang, og jer, som starter i september) på antropologi til lidt morgenmad onsdag d. 1.9.2021 kl. 9.00-11.00 i lokale CSS 35.01.06
  • Eftersom at mange studerende fra 3. semester er fuldt optaget med RUS-ugen for 1. semesterstuderende, er sociale aktiviteter flyttet til første uge af semesteret. Underviser-teamet på 3. semester informerer de berørte direkte.

Kom og hils på dine medstuderende. Studieleder Ayo Wahlberg vil være der sammen med undervisere for at hilse jer velkommen, og der vil være lidt sociale aktiviteter. Vel mødt!

Emner