11. marts 2021

Ghanas forsvar har brug for mere hjælp i kampen mod pirater

Debat

Siden 2019 er truslen om kidnapning blevet kraftigt forværret for søfolk i Guineabugten. Angrebene viser, hvor vigtigt det er at Ghanas flåde kan patruljere og afskrække pirater til søs. Derfor er det afgørende, at den danske regering prioriterer en øget civil og militær indsats i Vestafrika, skriver Rikke Haugegaard.

Debatindlæg i Altinget den 4. marts 2021 af Rikke Haugegaard, ph.d-studerende på Institut for Antropologi og Forsvarsakademiet.

Sikkerheden for større fiskerbåde og handelsskibe i Guineabugten er meget udfordret. Antallet af voldelige angreb på skibsfarten stiger. Kriminelle netværk opererer både på lands og til vands, og truslen om kidnapninger af internationale søfolk er højere end nogensinde.

I 2019 blev der registreret 121 kidnapninger i Guineabugten. I 2020 angreb piraterne 195 gange, og der blev registreret 130 kidnapninger. Piraterne i Guineabugten er ansvarlige for størstedelen af kapringerne på verdenshavene.

For få år siden var det pirateri i Adenbugten, som havde verdens opmærksomhed. Danmark har erfaringer fra Adenbugten, som kan anvendes til at intensivere indsatsen i Guineabugten.

Erfaringer som viser, at piraternes forretningsmodel blandt andet afhænger af, hvor stærke de kriminelle netværk er, og i hvor høj grad det lykkes for dem at operere via lokale myndigheder ved hjælp af bestikkelse og vennetjenester.

Dansk træning i Ghana

Dansk forsvar forsøger at hjælpe Ghana med at håndtere truslen fra pirater gennem træning- og kapacitetsopbygning. I efteråret 2020 deltog jeg som forsker med et team fra Frømandskorpset, som rejste til Ghana for at træne en eskadrille i Ghanas flåde.

Der er brug for et udvidet, langsigtet og vedvarende engagement med både civile og militære initiativer i regionen. Det er afgørende, at den danske regering prioriterer en løbende dialog med Nigeria og Ghana og de øvrige stater.

Rikke Haugegaard

Chefen for Marinestaben i Ghana, kontreadmiral Seth Amoama, var taknemmelig for Frømandskorpsets træning: ’det er i kriser man lærer, hvem der er ens rigtige venner. Vi har store problemer med pirateriet, og vi håber at de danske styrker vil komme igen og fortsætte det gode arbejde’, udtalte han.

Træningen er et led i Danmarks strategi med maritim kapacitetsopbygning og partnerskaber med stater i Guineabugten. Det er dette samarbejde, som skal medvirke til at sikre retten til fri sejlads i området.

Der trænes boarding af skibe, operationsplanlægning, skydning, befrielse af gidsler og førstehjælp. Træningens indhold aftales i en løbende dialog mellem danske myndigheder og ghanesiske myndigheder. De ghanesiske soldater gør deres bedste under træningen, og viser at de har basisfærdigheder i førstehjælp og gidselredning.

Mangel på udstyr og ressourcer kan koste liv

Det er imidlertid en stor udfordring, at soldaterne mangler det helt basale udstyr. De mangler små, hurtiggående både, som de kan patruljere i, når de skal afskrække pirater fra at angribe til søs. De mangler høreværn på skydebanen, førstehjælpsudstyr og ressourcer til at gennemføre øvelser.

Ghana-eskadrillen har heller ikke soldater med specialiserede førstehjælpsfærdigheder med i patruljerne. ’Det er ret alvorligt, for det betyder forskellen på liv og død i en skarp situation’, siger en instruktør fra Frømandskorpset.

I Ghana har man militære hospitaler, hvor uddannet medicinsk personale støtter de militære enheder. Men der er ikke nok personale til at dække alle de opgaver, som soldaterne udfører i Ghana og i udlandet.

Ghanas flåde har fine uniformer, men meget af deres udstyr er lånt eller givet som gave fra nabolandet Nigeria. Førstehjælpsudstyr køber mange soldater selv, og ud af deres månedsløn på cirka 2000 kroner, er der ikke mange penge til overs, når man skal forsørge sin familie.

Deres sparsomme udstyr gør, at soldaterne ikke kan træne optimalt. I sidste ende kan det være afgørende, når de skal redde gidslers liv, eller deres eget liv, når tingene spidser til i jagten på pirater og andre kriminelle netværk.

Kriminelle netværk er stærke

De kriminelle netværk opererer i hele Vestafrika, og i øjeblikket har de gode betingelser for at udvide deres forretning. Netværkene infiltrerer lokale myndigheder, og korruptionsniveauet i havne og lufthavne gør det nemt for de kriminelle at arbejde frit til lands og til vands.

Lavere priser på olie presser Nigerias regering, og alle stater i området kæmper for at tackle de sundhedsmæssige og økonomiske udfordringer, som covid-19 pandemien giver. Ofte er flere ressourcer til forsvar og pirateribekæmpelse ikke det, der står højest på listen.

I flere år har vestafrikanske lande kæmpet mod fremvæksten af jihadistiske bevægelser som for eksempel Boko Haram. Denne kamp foregår stadig, og det betyder at flere militære ressourcer allokeres på lands end til vands. De kriminelle piratnetværk kan derfor operere forholdsvist uhindret til havs.

Piraterne udnytter deres lokalkendskab og deres samarbejde med ansatte i havnemyndighederne til at planlægge angreb på de store handelsskibe. Piraternes netværk er stærke, og med udgangspunkt i Nigeria opererer de i et samarbejde med kriminelle netværk i flere vestafrikanske lande.

I takt med at de voldelige angreb på handelsskibe stiger, får flere mindre sikkerhedsfirmaer opgaver med at beskytte skibsfarten. Så der er en del lokale aktører, som har en interesse i at pirateriet fortsætter.

Behov for et vedvarende engagement

Hvordan kan den danske indsats støtte Ghana i bekæmpelse af de kriminelle piratnetværk? Patruljering til søs, træning og kapacitetsopbygning kan intensiveres i de kommende måneder og år.

Den nuværende indsats med træning af Ghanas flåde er meget nødvendig, og indsatsen er højt værdsat af de ghanesiske partnere. Kapacitetsopbygning og træning er udfordret af, hvor få ressourcer Ghanas flåde har til rådighed og den udbredte korruption i den maritime sektor.

Derfor bør dialogen med ghanesiske myndigheder om kapacitetsopbygning også adressere de store problemer med korruption. Ghana har etableret en række mekanismer til bekæmpelse af korruption, men de er ikke blevet fuldt implementeret.

Der er brug for et udvidet, langsigtet og vedvarende engagement med både civile og militære initiativer i regionen. Det er afgørende, at den danske regering prioriterer en løbende dialog med Nigeria og Ghana og de øvrige stater.

Kun gennem en langsigtet indsats – som også involverer støtte til bekæmpelse af korruption - kan man skabe stærke partnerskaber, og dermed mulighed for at reducere de kriminelle trusler til søs.

Emner