Inge-Merete Hougaard

Inge-Merete Hougaard

Postdoc

Med en baggrund i Politisk Økologi, Internationale Udviklingsstudier og Offentlig Administration forsker jeg i hverdagspolitiske forhandlinger af ret til, adgang til og brug af jord og ressourcer, herunder forhandlinger af natur- og landskabsværdier. Mine primære forskningsinteresser dækker over aressourcerettigheder, klimapolitik, statsdannelse og landskabsforandringer.

Jeg arbejder for tiden på to projekter: I det ene, Lokale Landvindinger, undersøger vi hvilken rolle fortællinger spiller i samskabelsen af landskabet under multifunktionel jordfordeling. Projektet, der er et aktionsforskningsprojekt, udvikles og implimeres i samarbejde med tre kommuner og Naturstyrelsen Himmerland, og undersøger hvordan fortællinger om landskabet og dets historie kommer til udtryk i forhandlinger af landskabet og landskabsværdier. Ligeledes undersøger vi hvordan fortællinger kan blive en del af samskabelsen af nye landskaber - herunder ikke-menneskelige aktørers fortællinger. Jeg er særligt interesseret i at undersøge forskellige naturforståelser, og hvordan spørgsmål om retten til adgang og brug af jord og ressourcer opstår i samskabelsesprocessen mellem lodsejere, andre borgere og offentlige myndigheder.

I det andet projekt er jeg tilknyttet Lund Universitets Centre for Sustainability Studies (LUCSUS), og fokuserer på klimapolitik og negative emissioners rolle i klimapolitikken. I projektet undersøger vi løftet om fremtidig karbonfjernelse fra atmosfæren, og den risiko det indebærer for at udskyde klimahandling på kort sigt. Med fokus på Danmark undersøger jeg diskurser og materialle praksisser omkring karbonfjernelse, med særlig fokus på biokul og karbonfangst og -lagring (CCS). Med perspektiver fra politisk økologi og science and technology studies (STS), er jeg særligt interesseret i hvordan negative emissioner bliver 'opført' (enacted), og hvordan temporaliteter, infrastrukturer, og socio-teknologiske forestillinger spiller sammen med statsdannelsesprocesser og national identitet.

ID: 161898329