Kathrine Dalsgaard

Kathrine Dalsgaard

Ph.d.-studerende

Aktuel forskning

I projektet ”SAMSKABT NATUR - Fortællinger og forvaltning af ny natur" skal jeg undersøge og udvikle Naturstyrelsens arbejde med borgerinddragelse for at styrke nye naturprojekters sociale bæredygtighed.

Projektet tager udgangspunkt i nye former for naturprojekter i Danmark som multifunktionel jordfordeling og naturnationalparker, der skal indfri grønne samfundsmål for landbrug og biodiversitet. De nye naturprojekter forandrer landskabet, og det udfordrer og stiller nye krav til inddragelsen af borgere og lodsejere. Projektet sætter fokus på, hvad der sker med vores natursyn, når grønne omstillingstiltag forandrer naturen radikalt.

Projektet undersøger, hvordan lokale borgere og lodsejeres fortællinger om naturen kan bruges som en metode til samskabelse. Det undersøger oplevelser af Naturstyrelsens inddragelse og kommunikation blandt både borgere og projektledere i styrelsen og skal b.la. resultere i en hvidbog med best practice for inddragelse og et kursus, der skal øge projektlederes kompetencer i borgernær naturforvaltning. Projektets grundvidenskabelige bidrag er at skabe ny viden om, hvordan menneskers relation til naturen forandres og forhandles i fortællinger.

Ph.d.-projektet er støttet af Innovationsfonden og Velux Fonden og er en del af forskningsprojektet Lokale Landvindinger. Det løber fra 2022 til 2025.

ID: 259138728