20. december 2013

Bog: Ting - I nære og fjerne verdener

- En præsentation af den antropologiske tilgang til ting i forskellige sammenhænge med den materielle vendings temaer som samlende greb.

Bogen er udkommet på Aarhus Universitetsforlag i serien Univers, som har til formål at give indblik i nyere forskning for en bredere og ikke-fagkyndig læserskare.

Med den antropologiske interesse for materialitet som afsæt giver bogen eksempler på, hvordan tingene spiller en rolle i alle områder af menneskers liv fra kroppens og hjemmets ting til kulturarv, teknologi og museernes historiske genstande. Et kapitel handler om levende og magiske ting med fetichen som ting og begreb i centrum; et andet samler forskellige aspekter af det materialitetsteoretiske greb og forbinder dem med den såkaldte ontologiske vending.

Gennemgående i bogen er, hvordan nyere antropologiske teorier søger at overskride velkendte modsætningspar som subjekt-objekt, tegn og betegnet, materialitet og spiritualitet, form og indhold.

Præsentationen af forholdsvis langhåret teori og abstrakte analytiske størrelser blander sig med konkrete beskrivelser fra hverdagslivet og refleksioner over tingenes rolle i både velkendte og fremmede verdener. Undervejs kan man også møde skønlitterære forfattere som H.C. Andersen, George Perec og Orhan Pamuk.

Bogen er på 193 sider inddelt i 8 kapitler og en epilog.

Inger Sjørslev har brugt sin forskning i bolig til kapitel 3, Boligens ting. Hjemmets byggesten, i politiske og religiøse demonstrationers former til kapitel 6 Monumentale ting. Kulturarv og gadens politiske kultur, og i ting som aktører i kapitel 7, Levende ting. Fetich og magi.

En udvidet litteraturliste til bogen kan findes på www.unipress.dk

Hør om Ting i Romerriget, Radio 24/7 i en samtale mellem Knud Romer, filosoffen Anders Fog Jensen og forfatteren.