25. august 2022

Sanser og følelser i aktion - Fokusgrupper som en effektiv vej til dybdegående viden

CoverStudieadjunkt Lars Richard Rasmussen har skrevet artiklen ’Sanser og følelser i aktion - Fokusgrupper som en effektiv vej til dybdegående viden’, som er publiceret i det etnografiske tidsskrift Jordens Folk.

Artiklen præsenterer ud fra en såkaldt ’system 1/ system 2-tankegang’ forskellige samskabelsesmetoder til at åbne op for sanserne og sætte ord på de følelser, der styrer de fleste af vores valg i dagligdagen.

Teorien er, at hjernen er nødt til at lægge alle de rutineprægede opgaver til side i system 1, så der er plads til de ressourcekrævende handlinger i system 2, hvor vi er tvunget til at ændre eller overveje vores adfærd. Menneskers handlen og ageren er i høj grad ubevidst, og det er forstyrrelser og ikke-trivielle situationer, der gør, at vi slår over i system 2.

Artiklen henviser til brugen af fokusgrupper og argumenterer for, at de bør arbejde med både rationelle og emotionelle indgangsvinkler for at opnå dybdeforståelse og relevante indsigter. I artiklen argumenterer Lars Richard Rasmussen for at fokusgruppen er mere end blot en interviewform, men derimod også bør ses og arbejdes med som samskabelse, hvor deltagerne medskaber viden og ikke blot besvarer spørgsmål.

--

Artiklen er udgivet i Jordens Folk – Etnografisk Tidsskrift, Bind 56, Nr. 2 (open access): Sanser og følelser i aktion - Fokusgrupper som en effektiv vej til dybdegående viden

Emner