Emeriti og gæster

Emeriti og gæster tilknyttet Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Hastrup, Kirsten Ingen jobbeskrivelse VIP Island; Grønland; arktiske forhold; klimaforandringer og sam +4535323460 E-mail
Kao, Philip Ye-Kai Gæsteforsker   E-mail
Nielsen, Vibe Gæsteforsker   E-mail
Olwig, Karen Fog Professor emeritus Migration, familie og slægtskab, narrative, Carribien, Danma +4535323479 E-mail
Sjørslev, Inger Lektor emeritus Religion, ritualer, indfødte folk, museologi, politisk kultu +4535323478 E-mail
Whyte, Michael Lektor emeritus Landbrug, fødevaresikkerhed og madkultur, udvikling, miljø, +4535323476 E-mail