Julie Nygaard Solvang

Julie Nygaard Solvang

Ph.d.-stipendiat

Mit PhD projekt undersøger hvordan irregular handel med og dumping af elektronisk affald forhandles og faciliteres i Ghana. Kasseret elektroniske produkter og elektronisk affald (e-affald) bliver til eksportvarer, der finder vej, often irregulært, ud af Europa og ind i Ghana. Her indgår produkterne i en uformel genbrugssektor, hvor arbejdere indsamler, 'miner' og skiller kasseret elektronik fra hinanden for at få fat i værdifulde sekundære råmaterialer, der igen indgår i industrien. Selvom den uformelle sektor faciliterer en - ift. den grønne energiomstilling - tiltrængt genbrug af værdifulde mineraler, udleder de anvendte praksisser giftige komponenter, der forurener luft, jord og vand i nærområdet. Ved at følge e-affaldets illegale rute og den sociale organisering af handlen, undersøger projektet hvordan det giftige affald og den miljømæssige skade i Ghana hænger sammen med større forsyningskæder og gråzoner af globale handelsflows.

Phd projektet er en del af ILLECO projektet, der undersøger hvordan ghanesiske mineraler irregulært bliver minet, smuglet og dumpet og hvordan grønne initiativer bliver udfordret af disse praksisser.
ILLECO er funded af Den Frie Forskningsfond.

ID: 235115711