Erika Skov

Erika Skov

Ph.d. stipendiat

Mit Ph.d.-projekt med arbejdstitlen Between Empathy and Fear undersøger mexicaners møde med udokumenterede migranter i transit mod USA. Gennem tre etnografiske cases langs migrationsruten gennem Mexico undersøger jeg, hvordan forskellige lokale politiske projekter udspringer fra dette møde - både i solidaritet og i modstand mod migranterne. Formålet med projektet er derigennem at danne en dybere forståelse for de sociale, etiske og politiske dynamikker, der ligger bag polariserede attituder over for transnational migration. 

Jeg er medlem af: 

Centre for Global Criminology

 

 

ID: 226561858