Studienævnet – Københavns Universitet

Studienævnet

Studienævnet holder møde ca. en gang om måneden.
Medlemmer: Studieleder, VIP-repræsentanter, studenterrepræsentanter.

Studienævnet varetager følgende opgaver:
- planlægger og administrerer instituttets uddannelsesprogram
- fordeler undervisnings- og vejledningsopgaver mellem undervisere
- behandler ansøgninger om merit og dispensation

Studienævnet dækker Institut for Antropologis bachelor- og kandidatuddannelse, samt masteruddannelsen i Sundhedsantropologi.

Se Studienævnets delegationer.

Se desuden KUs standardforretningsorden.

Medlemmer

VIP = Videnskabeligt Instruktivt Personale (forskere og undervisere)

Heiko Henkel (Lektor, Studieleder og formand for Studienævnet)
Bjarke Oxlund (Lektor, VIP-repræsentant)
Stine Krøijer (Adjunkt, VIP-repræsentant)
Cecilie Rubow (Lektor, VIP-suppleant)
Peter Henriques (Førsteårskoordinator, VIP-suppleant)
Julie Nielsen (Studenterrepræsentant og næstformand for Studienævnet)
Anne Sofie Tetens (Studenterrepræsentant)
Marie Lange Hansen (Studenterrepræsentant)

Kontakt studienævnet:

Sekretær for studienævnet Lasse Højmark Petersen (studiekoordinator)