At oversætte mennesker – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Uddannelser > Jobmuligheder > At oversætte mennesker

28. oktober 2014

At oversætte mennesker

Anna Kirkebæk blev færdig som antropolog i august 2013 og har siden da været ansat som HR-medarbejder i Miljøstyrelsen i København. En stor del af hendes arbejde består i at oversætte virkelighedsopfattelser blandt forskellige faggrupper

- Man kan vel sige, at jeg er en slags HR-romkugle. Min stilling er lidt en sammenblanding af en række faste HR-opgaver, og hvad der nu dumper ned. Sådan beskriver Anna Kirkebæk den stilling, hun har haft i Miljøstyrelsen, siden hun blev færdig som antropolog i august 2013. Styrelsen beskæftiger over 400 medarbejdere rundt omkring i Danmark, og Anna indgår som en del af et HR-team på fire mand. Hendes arbejde er meget alsidigt, men uanset om hun laver trivselsundersøgelser, analyser af arbejdsmiljøet eller agerer sekretær for samarbejdsudvalget, handler hendes arbejde altid om mennesker og deres virkelighedsopfattelse.

- Miljøstyrelsen har mange forskellige ansatte fra mange forskellige faggrupper. Økonomerne, hvis hovedfokus primært er rettet mod god økonomistyring, har én måde at se verden på, mens biologerne og ingeniørerne, hvis hovedfokus primært er rettet mod hensynet til miljøet, ofte har en helt anden. En stor del af mit job består i at oversætte de mange virkelighedsopfattelser i styrelsen, så de forskellige faggrupper bedre forstår hinanden og deres måde at se verden på. Jeg fokuserer også meget på at sikre gode relationer mellem de forskellige led i organisationen. I en organisation som Miljøstyrelsen bliver der løbende og ofte truffet beslutninger, der har indflydelse på medarbejderne. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne hele tiden føler sig inddraget og hørt, siger Anna Kirkebæk.

 

Faglig multikulturalisme
Som en del af sin uddannelse var Anna i praktik i FN´s sekretariat i Geneve, hvor hun blandt andet studerede den særlige ledelsesdisciplin ”performance management” og dens indflydelse på organisationen. Erfaringerne fra FN havde stor betydning for, at hun fik jobbet i Miljøstyrelsen.
- Min praktik i FN var en rigtig god måde at lave feltarbejde på. Det var seriøst arbejde, og det gav mig et stort indblik i ledelsen af organisationer, hvilket er meget vigtigt for mit arbejde i dag. Jeg søgte min nuværende stilling, inden jeg var færdig med mit speciale, og jeg havde nok ikke fået jobbet, hvis jeg havde studeret magi i Zimbabwe, siger Anna Kirkebæk. Erfaringerne med det multikulturelle FN kommer hende også til gode i hendes nuværende arbejde.

- Jeg har stor opmærksomhed på den kulturelle mangfoldighed i styrelsen. Det minder på mange måder om min praktiktid. I FN var der kinesere, russere og amerikanere. Her er der økonomer, biologer og ingeniører. De ser også verden meget forskelligt. Ofte har de forskellige omgangsformer og forskellige etiske udgangspunkter, uden at de er opmærksomme på det. Det er blandt andet her, jeg fungerer som oversætter, forklarer Anna Kirkebæk.

Antropologi som opdragelse
”Oversætterarbejdet” er en konstant opgave for Anna Kirkebæk. Når hun taler med folk, svarer mails eller er med til møder. Hendes job består i hele tiden at se verden fra mange synsvinkler og forsøge at skabe gensidig forståelse.
- At være antropolog er en opdragelse. Det er en måde altid at tænke i netværk, i mange perspektiver, i flere virkeligheder. Nogle gange kan jeg føle, at jeg ikke bruger min antropologi, men i virkeligheden er jeg meget antropolog hver eneste dag. Jeg er hele tiden på feltarbejde. Det er en løbende proces at forstå organisationens udvikling og medarbejdernes forskellige oplevelser af den, deres daglige udfordringer og den virkelighed, de oplever, siger Anna Kirkebæk. Og selvom hun er den eneste antropolog i styrelsen, føler hun, at medarbejderne er glade for hendes bidrag og respekterer hendes faglighed. Hun oplever ikke, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved hendes baggrund som antropolog.
- Der er allerede så mange forskellige fagligheder i styrelsen, så det er ikke så underligt, at der også er en antropolog, siger Anna Kirkebæk.