Ansøgning og Regler - Institut for Antropologi – Københavns Universitet

Ansøgning til ph.d.-studiet

I modsætning til optagelse på bachelor og kandidatuddannelse er det ikke kun dit faglige standpunkt, der tæller, når du skal ansøge om en ph.d. Der skal også finansiering til et ph.d.-forløb.

Uanset hvor du kan forestille dig at søge midler til en ph.d., skal du først have udarbejdet en projektbeskrivelse, som har et fagligt niveau og emnefelt, der kan godkendes af ph.d.-programudvalget ved Institut for Antropologi. De forskellige forskningsråd behandler kun projekter, som allerede har fået en faglig blåstempling af et universitetsinstitut. Hvis du søger et af instituttets egne stipendier, skal du naturligvis også anvende instituttets formater for ansøgninger.

Formatet for den projektbeskrivelse, der indsendes til Institut for Antropologi kan være forskelligt fra det format, som forskningsrådene anvender. I henhold til ansøgningsproceduren skal du:

(OBS! Antropologi har særlige retningslinjer for antal sider mv. - læs mere under punktet projektbeskrivelse)