Adjunkter og postdoc – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Antropologi > Ansatte > Adjunkter og postdoc

Lotte Buch Segal

Lotte Buch Segal

Adjunkt

Aktuel forskning

Omdrejningspunktet for min forskning er hvordan længerevarende situationer med vold og krig/krigslignende tilstande bliver en integreret del af familierelationer, intimitet og hverdag. Eller sagt med andre ord, hvad vil det sige at leve som menneske og som socialt væsen med voldelig konflikt som bagtæppe. Empirisk har størstedelen af mit arbejde fundet sted i  de besatte palæstinensiske områder. Mit første post.doc projekt (bevilliget af Carlsberg Fondet) undersøgte, hvordan palæstinensiske familimedlemmer til tidligere indsatte i fængsler i Israel oplever, omgås og undgår de sociale stigma der potentielt følger med en langvarig fængsling. Sigtet med projektet er at kaste lys over hvad der sker i kullissen af et kerne stridspunkt i konflikten mellem Israel og palæstinenserne, nemlig det såkaldte fangespørgsmål. Fokus er på hvilke følger konflikten har for familiemedlemmer, der i kraft af deres relationer til politiske aktivister lever med mistænksomhed, vold og uvished som en del af deres hverdag over lang tid. De mest centrale indsigter fra den del af min forskning er udgivet i monografien 'No Place for Grief' i 2016 på University of Pennsylvania Press (http://www.upenn.edu/pennpress/book/15492.html).

Mellem 2015 og 2017 er jeg PI på et NOS-HS forskningsprojekt rettet mod at forstå mødet mellem mellemøstlige torturoverlevere og de skandinaviske velfærdsstater. Det overordnede spørgsmål den tvær-skandinaviske forskergruppe stiller er hvordan torturoverlevernes oplevelser oversættes og opleves af de repræsentanter for velfærdsstaten, overleverne mødes med under deres færd gennem behandlings og integrationssystemet i Danmark, Norge og Sverige. Forskningsprojektet løber fra 2014-2016 og er finansieret af NOS-HS.

Forskergrupper
Jeg er koordinator af forskergruppen Conflict, Power and Politics samt medlem af forskergrupperne Health and Life Conditions og Religion and Subjectivity, ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Internationalt Samarbejde

Mellem 2016 og 2018 er jeg medlem af det fransk-amerikanske forskningsprojekt IPEV - International Panel of Exiciting violence. Jeg deltager specifikt i arbejdsgruppen 'Reconstruction of the Self' under ledelse af Professor Richard Recthmann, EHESS. http://www.ipev-fmsh.org/

Primære forskningsområder

Regional specialisering:
De besatte palæstinensiske områder, mellemøstlige torturoverlevere i Danmark

Tematisk specialisering:
intimitet, vold, social lidelse, subjektivitet, affekt, metodiske udfordringer ved forskning i konfliktområder

Mine forskningsinteresser ligger i grænsefeltet af den psykologisk orienterede antropologi om social lidelse og politisk antropologi. Særligt beskæftiger jeg mig med måder, hvorpå vold bliver hverdag og hvad dette gør ved vores forståelse af, hvad der kan rubriceres under det ordinære og det såkaldt ekstraordinære. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i fagene faghistorie (BA), medicinsk antropologi (MA), psykologisk antropologi (MA) og  Anthropological Analyses (MA)

ID: 32373674